4 klasa ma w rękawie asa! Podręczniki tworzone od podstaw

4 kwi 2017

Nowy rok szkolny niesie ze sobą zmianę podstawy programowej w klasach czwartych. W ciągu ostatnich lat zmienili się również uczniowie. Teraz to cyfrowi tubylcy, którzy inaczej przetwarzają informacje. Dlatego podręczniki wydawnictwa MAC Edukacja tworzone były od podstaw i są dostosowane do potrzeb „dzieci sieci”.

Reforma oświaty  zmienia całkowicie system szkolnictwa w Polsce. Od września 2017 roku będą likwidowane gimnazja, a zastąpią je ośmioklasowe szkoły podstawowe. Absolwenci klas szóstych rozpoczną naukę w klasach siódmych. Z kolei nauka w liceach i technikach zostanie wydłużona o rok.

W miarę z wprowadzaniem reformy zmienią się również podstawy programowe. Nowe już od września będą obowiązywać w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej.
To wszystko spowoduje, że do nowych realiów muszą się przystosować wszyscy uczestnicy edukacji od dyrektorów szkół, przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wyjść naprzeciw zmianom
„Zarządzanie placówką edukacyjną w dobie zmian jest zdecydowanie trudniejsze. Działając w obszarach nam znanych, potrafimy przewidzieć konsekwencje podejmowanych decyzji.
W tej chwili dopiero zaczynamy wchodzić w nowe realia i musimy >>przepracować<< niejako nowe prawo, przepisy, rozporządzenia, dokumentację i wiele innych rzeczy, aby wiedzieć, czego możemy się spodziewać. Myślę, że to ogromne wyzwanie dla wszystkich dyrektorów szkół. Zmieni się dużo obowiązujących nas dokumentów, cała organizacja placówki, programy edukacyjne” – mówi Maria Kalita, dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach.


Zmiany w oświacie nie są jednak niczym nowym. „Zawsze powtarzam, że najbardziej stałą rzeczą w życiu jest zmiana. To ona jest dla nas inspirująca i wskazuje kierunki rozwoju placówki. Nowa podstawa programowa spowoduje powrót do szkoły podstawowej tych przedmiotów, których przez ostatnie lata nie było, a więc należy zadbać o wykwalifikowaną kadrę i warunki do realizacji nowych zadań. Przy wyborze projektów każda propozycja jest bardzo dokładnie analizowana. Podczas wspólnego spotkania przedstawiciela wydawnictwa z nauczycielami omawiane są szczegóły dotyczące wymagań i treści aktualnej podstawy programowej, zaproponowanych ćwiczeń i zadań wspierających pracę ucznia oraz rozwijających jego zainteresowania. Istotne są również elementy powtórzeniowe i ewaluacyjne, sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia. Liczy się przede wszystkim jakość materiałów dydaktycznych i ich uniwersalność” – zaznacza Dorota Majchrzyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach.


Naturalny krok naprzód – IV klasa
Wsłuchując się w te głosy i poznając oczekiwania dyrektorów, nauczycieli i uczniów wydawnictwo MAC Edukacja przygotowało serię podręczników do klasy IV. „Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu zbudowaliśmy pozycję lidera na rynku publikacji do edukacji przedszkolnej. Należymy także do ścisłej czołówki w segmencie edukacji wczesnoszkolnej. Od nowego roku szkolnego 2017/18 wkraczamy w wyższy segment podręczników dla klas 4–8 szkoły podstawowej. Jest to naturalna droga rozwoju nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla uczniów. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi i renomowanymi autorami ” – podkreśla Grzegorz Kowalski, prezes Grupy MAC, do której należy wydawnictwo MAC Edukacja.
Efektem jest kompleksowa oferta podręczników i ćwiczeń do klasy IV szkoły podstawowej, która obejmuje takie przedmioty, jak: język polski, matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka, technika, informatyka.


Podręczniki tworzone od podstaw

„Nie dostosowywaliśmy ich do nowej podstawy programowej, ale powstawały od początku według nowej koncepcji. Dobrze przygotowaliśmy się do tego wdrożenia na wielu poziomach, zaczynając od solidnych badań oczekiwań nauczycieli w zakresie nowych podręczników. Świeże spojrzenie na cały proces pozwoliło nam zastosować, tak ważną dzisiaj, korelację międzyprzedmiotową. Łatwa nawigacja i spójność graficzna jest bez wątpienia kolejnym atutem i naszym znakiem rozpoznawczym” – zaznacza Przemysław Saliński, menadżer działu zarządzania produktem.

Podręczniki Wydawnictwa MAC Edukacja mają nie tylko przeprowadzić dzieci przez zagadnienia opisane w podstawie programowej. Zostały napisane tak, aby rozwijać wrodzoną ciekawość dziecka i zachęcać je do rozwijania swoich zainteresowań. Z takim założeniem na pierwszym planie opracowywano podręczniki do każdego z przedmiotów nauczanych w IV klasie.

„Napisałem ten podręcznik, aby uczniowie dobrze się bawili na lekcji” – mówi dr hab. Piotr Zbróg, polonista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Opracowana przez niego seria Język polski została stworzona, by zachęcić młodzież do czytania, zapoznawania się z dziełami kultury, tworzenia wypowiedzi i świadomego posługiwania się językiem polskim czy samodzielnego docierania do wiedzy. „Każdy tekst można uczniowi przybliżyć i przygotować go do czytania. Kiedy idziemy do teatru, czasami czytamy program, żeby zrozumieć, o czym będzie sztuka. Podobnie jest z czytaniem. Nie da się kazać uczniowi przeczytać tekst w domu, bo nie wie, na co ma zwrócić uwagę – zaznacza autor.

Dlatego dr hab. Piotr Zbróg zaproponował pracę z projektem. „Każda lekcja jest ułożona w pewien przemyślany sposób. Najpierw uczeń rozwiązuje wstępne zadania. Potem, tuż przed przeczytaniem tekstu, stawia się przed nim kolejne, bardzo konkretne, np.: zwróć uwagę na to, kim byli bohaterowie. Uczeń od początku jest ukierunkowany. Dopiero wtedy czyta tekst, a później go omawiamy” – tłumaczy autor.  


Nowoczesna oprawa

Pracę z podręcznikami do czwartej klasy przygotowanymi przez wydawnictwo MAC Edukacja ułatwia nowoczesna oprawa graficzno-edytorska. Przyciągać uwagę i wzbudzać zainteresowanie uczniów mają już same okładki podręczników. „Mają być bardzo wyraziste i zapadające w pamięć. Wprowadziliśmy humorystyczną ilustrację, aby pobudzić dziecko, zainteresować przedmiotem i złamać twardą merytorykę – wyjaśnia Magdalena Sarnot-Wrzecionowska, kierownik studia grafiki i fotoedycji w Grupie MAC.
W układzie treści nie ma przypadku. Każda informacja znajduje się na swoim miejscu, we właściwej hierarchii. W podręcznikach oddzielono rzeczy ważne od mniej ważnych, tak by uczeń mógł swobodnie odnaleźć to, co najistotniejsze. Ponadto dzięki wprowadzeniu marginesu tekst podzielono na bloki, co nie odstrasza od czytania i zwiększa jego wygodę. Uczeń nie będzie miał problemów z odnalezieniem definicji, ciekawostek czy np. zaproszenia do muzeum. Każda z tych treści ma bowiem inny kolor, zawsze stały w każdym podręczniku, stałą typografię czy ikonę.
„Cała oprawa graficzna stanowi najwyższy kunszt jakościowy, ale przede wszystkim jest nacechowana trendami obecnymi na rynku wydawnictw europejskich oraz tym, z czym dzieci spotykają się w świecie poza edukacją” – podkreśla Magdalena Sarnot-Wrzecionowska.
 


Cyfrowi od urodzenia

Innym ważnym wzorem zarówno dla sposobu przekazywania treści, jak i oprawy graficznej był… internet. Dzisiejsi uczniowie są określani przez neuropsychologów jako digital natives, czyli cyfrowi tubylcy. Internet i komputery nie są dla nich uzupełnieniem rzeczywistości, ale jej częścią, w której żyją. Przez to z kolei inaczej odbierają i przetwarzają informacje, niż ich poprzednicy. Ta wiedza legła u podstaw pracy nad koncepcją podręczników dla czwartoklasistów.

„Nauczyciele nie zostali przygotowani do pracy z takimi uczniami, jacy dziś siedzą
w szkolnych ławkach. Dla uczniów żyjących inaczej, niż pokolenie ich rodziców, i w zupełnie inny sposób nabywających wiedzę, trzeba znaleźć inne rozwiązania i odmienne metody pracy – wyjaśnia Maciej Barański, manager ds. komunikacji marketingowej w Grupie MAC.

Koncepcja podręczników dla klas czwartych została więc wzbogacona o rozwiązania z internetu – dla lepszego rozumienia przez dziecko przekazywanych treści, ich szybszego odnajdywania i odpowiedniego definiowania w procesie nauki. „Dzięki temu wspieramy również nauczycieli, bo dobre książki pozwolą dzieciom szybciej się uczyć” – zaznacza Maciej Barański.

W publikacjach na miarę XXI wieku nacisk położono na jeszcze jeden aspekt – korelacje międzyprzedmiotowe. Pozwala to na zaprezentowanie uczniom danego zagadnienia w sposób kompleksowy. Pobudza przy tym motywację podopiecznych, wszechstronnie rozwijając ich zainteresowania.

Nie uszło to uwadze nauczycieli, którzy już mieli możliwość pracy z podręcznikiem do IV klasy przygotowanym przez Grupę MAC. „Bardzo podobało mi się to, że w podręcznikach została zastosowana świeża myśl i świeże spojrzenie. Służy to m.in. korelacji międzyprzedmiotowej, co pozwoli uczniowi spojrzeć na zadania w sposób wieloaspektowy, a także rozwinąć jego zainteresowania” – zachwala Natalia Kucper, nauczycielka języka polskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Krawcach.
A co podoba się uczniom? „Lekcje są zrozumiałe, dlatego zadania są bardzo proste” – cieszy się Janek, który we wrześniu rozpocznie naukę w czwartej klasie.