Numer dopuszczenia MEN dla podręcznika "Muzyczny świat" do klasy 7

18 lip 2017

Z radością informujemy o przyznaniu przez MEN numeru dopuszczenia dla podręcznika wydawnictwa MAC do "Muzyczny świat" do klasy 7 szkoły podstawowej.

Numer ewidencyjny dopuszczenia podręcznika „Muzyczny świat ” do klasy 7 to 909/4/2017.

Muzyczny świat do klasy 7 to kontynuacja sprawdzonego podręcznika dla klas 4-6. MUZYKA. Podręcznik powstał w odpowiedzi na zmiany w systemie kształcenia i wygaszanie gimnazjów. Jest zgodny z nowa podstawą programową 2017.

PODRĘCZNIK

  • Opiera się na współczesnych trendach pedagogiki muzycznej i odpowiada wymaganiom nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  • Treści podręcznika umożliwiają nauczycielowi realizację nowej podstawy programowej w pełnym zakresie i są skorelowane z innymi przedmiotami (plastyka, język polski, historia)
  • Zakres treści służy kształceniu 5 podstawowych form aktywności muzycznej ucznia: śpiew, ruch z muzyką, odtwarzanie muzyki (granie na instrumentach), tworzenie muzyki, percepcja z muzyką (słuchanie)
  • Odpowiedni układ treści poszczególnych tematów lekcji uwzględnia realizację wymagania podstawy programowej: od działania praktycznego do teorii
  • Szata graficzna nawiązuje do podręczników w klas młodszych, co czyni go spójnym elementem cyklu podręczników do nauki muzyki w szkole podstawowej
  • Podręcznik wzbogacony o materiał ilustracyjny w formie zdjęć i reprodukcji malarskich nawiązujących do treści dydaktycznych

 

Więcej informacji na temat podręcznika