Szkoła TIK na TAK w świętokrzyskim

18 gru 2018

Uczniowie z 5 szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim przystąpili do projektu „Szkoła TIK na TAK!”. Placówki, w których zostaną przeprowadzone innowacyjne zajęcia, zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt IT. Realizatorem projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest Grupa MAC S.A.


W projekcie weźmie udział 565 uczniów klas 4-7 i 32 nauczycieli. Odbiorcami projektu będą również uczniowie z niepełnosprawnością. W celu realizacji zajęć szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt IT m.in. drukarki 3D, tablice interaktywne, laptopy, projektory, rzutniki, tablety, monitory interaktywne i długopisy 3D.

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego nauczania zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W ramach projektu zostaną zastosowane kompleksowe rozwiązania z zakresu (TIK) czyli Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, takie jak doposażenie szkół i włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Projekt jest dedykowany dla szkół podstawowych z woj. świętokrzyskiego: Szkoła Podstawowa 25 w Kielcach, Szkoła Podstawowa 19 w Kielcach, Szkoła Podstawowa  w Sierakowie, Szkoła Podstawowa w Ostojowie oraz Szkoła Podstawowa  w Nietulisku Dużym.

- Projekt „Szkoła TIK na TAK” wychodzi naprzeciw ogromnym potrzebom uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania przez nich cyfrowej przestrzeni informacyjnej – mówi Edyta Kraska z Grupy MAC S.A.Z tego względu zaplanowaliśmy warsztaty m.in. z zakresu tworzenia blogów szkolnych i modelowania 3D. A to wszystko metodą projektu edukacyjnego, która stymuluje poszukiwanie informacji i jej przetwarzanie, zmusza ucznia do oceny i wartościowania zdobytej wiedzy, a dzięki temu rozwiązywania problemów.

Szkolenie dla nauczycieli

Pedagodzy wezmą udział w zajęciach z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych i medialnych. Tematyka szkolenia będzie obejmowała min. wykorzystanie istniejących e-zasobów w dydaktyce, obsługę e-podręcznika, kształtowanie wizerunku w mediach, cyfrową dydaktykę, tworzenie scenariuszy lekcji multimedialnych.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie których podniosą poziom swojej wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych oraz obsługi wybranego sprzętu IT.

Dzieci otrzymają wsparcie w postaci zajęć z obszaru TIK, podczas których sami wykonują pomoce dydaktyczne w postaci szablonów 3D m.in. modele układów i związków chemicznych, układu kostnego, figury geometryczne. Modele te posłużą również uczniom niedowidzącym.

Wartość projektu: 595 393,13 zł. Dofinansowanie projektu wynosi: 526 859, 63zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 08.03.03 ,,Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt „Szkoła TIK na TAK” potrwa do lipca 2020 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zobacz, jak MAC cyfryzuje oświatę w gminach: