Ważne fakty

Asset 24.png

MEN aktywnie wspiera cyfryzację szkół:

New Project (2).png

Grupa MAC skutecznie pomaga szkołom skorzystać z programu rządowego:

Asset 23.png

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest kwota 224 mln zł

971465499292043.tFkNn3LRtXrQHvnbHJc9_height640.png

Dostarczyliśmy dotychczas ponad 2000 tablic i monitorów interaktywnych; blisko 2000 nowoczesnych projektorów

Asset 21.png

W latach 2017-2018 do ponad 9 tysięcy szkół trafiło ponad 126 mln zł

971465499292041.p35NmxIYASBYmelpaZMx_height640.png

Zamontowaliśmy dotychczas w szkołach łącznie ponad 3000 urządzeń

Asset 22.png

Program jest finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 % wkładu własnego samorządów.

Asset 16.png

Przeprowadziliśmy dla nauczycieli setki szkoleń z obsługi urządzeń TIK

 

Termin składania wniosków upływa za :

 

 

 

46022125
 • DNI
 • Godzin
 • Minut
 • Sekund

 

 

 

Aktywna tablica - III edycja - 2019

Skorzystaj z trzeciej edycji programu rządowego „Aktywna Tablica” na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych, monitorów, rzutników, nagłośnienia.

Zaufało nam wiele szkół - od 2017 r. dostarczyliśmy tysiące sprzętów do placówek.

Oferujemy gotowe wnioski, pomoc i doradztwo naszych konsultantów oświatowych w skompletowaniu dokumentacji, procedurze zakupu, bezpłatną dostawę, montaż i bezpłatne szkolenie z obsługi urządzeń zamówionych w Grupie MAC w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.


WAŻNE TERMINY

971727170392958.png

15.04.2019 – Termin składania wniosków przez szkoły do Organów Prowadzących

Layer 0.png

30.04.2019 – Składanie wniosków przez Organy Prowadzące do Wojewodów

Layer 0 (1).png

15.05.2019 – Dzień, w którym kończy się kwalifikacja wniosków

Layer 0 (2).png

30.06.2019 – Ostatnie przekazania środków finansowych do szkół

Program jest adresowany do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz również szkół działających poza granicami Polski.

Pomożemy Ci w wykorzystywaniu nowych technologii na zajęciach.

„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno‑komunikacyjnych na lata 2017-2019. 
W ramach udzielonego wsparcia (14 000 zł) finansowany będzie zakup pomocy dydaktycznych, instalacja sprzętu oraz szkolenia techniczne dla nauczycieli.

Bądź na bieżąco!
Obserwuj naszą stronę www – będziemy informować o projekcie.
Pytania? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Oświatowym -

 

 

 


WNIOSKI - AKTYWNA TABLICA III - 2019

WKŁAD WŁASNY RZECZOWY w postaci sprzętu komputerowego i innych urządzenia TIK wykorzystywanych jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział
w Programie
.

WKŁAD WŁASNY FINANSOWY na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;

 

 


Pobierz gotowe wnioski - wkład własny rzeczowy 14.000 PLN

WARIANT A

Specyfikacja wariantu A
- Monitor interaktywny 65" Z OPS - 1 szt.
- Projektor standardowy - 1 szt.
- Głośniki - 1 szt.

WARIANT B

Specyfikacja wariantu B
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 2 szt.
- Projektor krótkoogniskowy - 2 szt.

WARIANT C

Specyfikacja wariantu C
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 2 szt.
- Projektor ultrakrótkoogniskowy - 1 szt.
- Projektor standardowy - 1 szt.
- Głośniki - 1 szt.

WARIANT D

Specyfikacja wariantu D
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 3 szt.
- Projektor standardowy - 3 szt.

WARIANT E

Specyfikacja wariantu E
- Tablica interaktywna 88" panoramiczna - 2 szt.
- Projektor standardowy panoramiczny - 2 szt.

WARIANT F

Specyfikacja wariantu F
- Monitor interaktywny 55" + OPS - 1 szt.
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 1 szt.
- Projektor standardowy - 1 szt.
- Głośniki - 1 szt.

WARIANT G

Specyfikacja wariantu G
- Monitor interaktywny 75" - 1 szt.

WARIANT H

Specyfikacja wariantu H
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 2 szt.
- Projektor ultrakrótkoogniskowy - 2 szt.

WARIANT I

Specyfikacja wariantu I
- Monitor interaktywny 55" - 1 szt.
- Monitor interaktywny 65" - 1 szt.

 

 

 

 


Pobierz gotowe wnioski - wkład własny finansowy 17.500 PLN

WARIANT J

Specyfikacja wariantu J

- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 1 szt.
- Projektor krótkoogniskowy - 1 szt.
- Monitor interaktywny 65" Z OPS - 1 szt.

WARIANT K

Specyfikacja wariantu K
- Tablica interaktywna 88" panoramiczna - 2 szt.
- Projektor ultrakrótkoogniskowy panoramiczny - 2 szt.
- Głośniki - 2 szt.

WARIANT L

Specyfikacja wariantu L
- Monitor interaktywny 65" Z OPS - 1 szt.
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 1 szt.
- Projektor standardowy - 1 szt.
- Głośniki - 2 szt.

WARIANT M

Specyfikacja wariantu M
- Tablica interaktywna 88" panoramiczna - 2 szt.
- Projektor standardowy panoramiczny - 2 szt.
- Głośniki - 4 szt.

WARIANT N

Specyfikacja wariantu N
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 3 szt.
- Projektor krótkoogniskowy - 3 szt.

WARIANT O

Specyfikacja wariantu O
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 2 szt.
- Projektor standardowy - 2 szt.
- Monitor interaktywny 65"- 1 szt.

WARIANT P

Specyfikacja wariantu P
- Monitor interaktywny 75" Z OPS - 1 szt.

WARIANT R

Specyfikacja wariantu R
- Monitor interaktywny 65" Z OPS - 2 szt.

WARIANT S

Specyfikacja wariantu S
- Tablica interaktywna 83" ceramiczna - 2 szt.
- Monitor interaktywny 55"- 2 szt.

WARIANT T

Specyfikacja wariantu T
- Tablica interaktywna ceramiczna - 2 szt.
- Projektor krótkoogniskowy interaktywny- 2 szt.

WARIANT U

Specyfikacja wariantu U
- Tablica interaktywna ceramiczna - 2 szt.
- Projektor ultrakrótkoogniskowy interaktywny - 1 szt.
- Projektor standard - 1 szt.

 


 

 


Zobacz wybrane referencje
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W MRĄGOWIE

z dnia 25.07.2018

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁTYDACH

z dnia 25.07.2018 r.

GMINA BĘDZINO (woj. Zachodniopomorskie)

z dnia 10.04.2018 r.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Z CIECHANOWA

z dnia 31.01.2018 r.

GMINA ŁAGÓW (woj. Świętokrzyskie)

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W OSTRÓDZIE

z dnia 25.07.2018 r.

 

 


SKORZYSTAJ Z PROGRAMU

Pomożemy Ci pozyskać finansowanie dla Twojej szkoły!

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z Konsultantem Oświatowym.

 

 

 

Uwaga! Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” przesyłamy wnioski dyrektora szkoły do organu prowadzącego z wypełnionymi polami:

A. Część II pkt 11 – Informacja o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach Programu pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się

B. Część II – kalkulacja kosztów w kilku wariantach


PLIKI DO POBRANIA

Jak wypelnić wniosek?

Wzór sprawozdania dla dyrektora

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie "Aktywna Tablica" - źródło MEN

Rekomendowane przez MEN pomoce dydaktyczne z zakresu TIK

 

 


Wymagania dla szkół ubiegających się o dofinansowanie

 

ikonka_strzalka.png

• Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. – W TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU MOŻE BYĆ TO JEDYNIE DEKLARACJA UZYSKANIA TAKIEGO DOSTĘPU DO KOŃCA 2019 ROKU.
• posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
– preinstalowanym systemem operacyjnym,
– oprogramowaniem biurowym
– oprogramowaniem antywirusowym
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router;
• w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor
• posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI

ikonka_strzalka.png

WKŁAD WŁASNY

Na jakich warunkach organ prowadzący otrzymuje wsparcie finansowe?
Warunkiem otrzymania wsparcia jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie.

Co zalicza się do wkładu własnego?
Zgodnie z rozporządzeniem z dn. 19 lipca 2017 do wkładu własnego zalicza się:
• wkład finansowy na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
• sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Czy organ prowadzący musi wykazać jednocześnie wszystkie wymienione wkłady własne czy może dokonać wyboru?
Organ prowadzący dokonuje wyboru wkładu własnego: wybiera jeden lub łączy wariant w kalkulacji zgodnie z zawartymi w Programie wytycznymi.

W jaki sposób powinien być wyceniony wkład własny – sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK ? 
Wkład własny (pomoce dydaktyczne zakupione w roku składania wniosku o udział w projekcie) powinien być wyceniony na dzień składania wniosku, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 września 1994. o rachunkowości – z uwzględnieniem amortyzacji. 

Czy np. okablowanie i dostawa sprzętu mogą zostać sfinansowane z programu (zarówno z dotacji jak z wkładu własnego)?
O ile okablowanie jest częścią pomocy dydaktycznych – może być pokryte z dotacji, dostawa powinna być pokryta z wkładu własnego.

ikonka_strzalka.png

WNIOSEK

Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, uprzejmie informuję, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, a tym samym jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy, dysponent części budżetowej udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana  i termin jego wykonania,  wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w Programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz liczbę pomocy dydaktycznych. W związku z powyższym, po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju i liczby (zwiększenie liczby) pomocy dydaktycznych. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych pomocy dydaktycznych (na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów) oraz parametry pomocy dydaktycznych (np. przekątna monitora pod warunkiem, że zostanie zachowane minimum określone w Programie tj. 55 cali).

Ponadto informuję, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się  - zgodnie z założeniami Programu -  zakupu pomocy dydaktycznych dla zakwalifikowanych szkół natomiast  dostawcy urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W związku z powyższym, koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji (do 14000 zł) i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Zródło MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

ikonka_strzalka.png

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Jaki jest wymagany okres gwarancji producenta lub dostawcy sprzętu zakupionego ze wsparcia udzielonego w ramach programu? 
Nie krótszy niż 2 lata.

Czy dostawca sprzętu oprócz jego montażu jest zobowiązany przeprowadzić również szkolenie nauczycieli z jego obsługi?
Program zakłada, że dostawca sprzętu jest zobowiązany do instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego sprzętu i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną. Będzie on również zobligowany do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych realizowanych przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania.
 

ikonka_strzalka.png

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

W programie określono warunek aby szkoła mogła wziąć udział w programie musi posiadać łącza Internetowe powyżej 30 Mb/s ale nie określono sposobu zapewnienia Internetu (światłowodu, kable metalowe, Wi-Fi). 

W opinii MEN nie jest zasadne aby uzależniać zakup pomocy dydaktycznych od sposobu dostarczania Internetu w szkole, ponieważ może to ograniczyć udział szkół w Programie. Każdy sposób zapewnienia Internetu na poziomie 30Mb/s w szkole spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.

Jaki jest szczegółowy zakres konieczności dostosowania sali lekcyjnej do możliwości poprawnego funkcjonowania tablicy interaktywnej?

W opinii MEN nie ma potrzeby szczegółowego określenia warunków dostosowania sal lekcyjnych do potrzeb funkcjonowania zakupionego sprzętu – wynika to z indywidualnych potrzeb szkół.

Co oznacza zapis „szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych”? Co w tym wypadku oznacza „czas wolny”?

Oznacza to udostępnienie jednego punktu z dostępem do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 


OFERTA NA WKŁAD WŁASNY - koszt zestawu 3500 ZŁ


ZESTAW 01 - SPECYFIKACJA

 • Epson EB-530

  3 549,00 zł

  Model EB-530 pozwala na wyświetlanie obrazów w znakomitej jakości, a dodatkowe funkcje gwarantują większe zadowolenie klientów.

  zobacz więcej

ZESTAW 02 - SPECYFIKACJA

 • Robot Dash

  Dash & Dot

  799,00 zł

  Dash to najprawdziwszy robot dla dzieci od 5 roku życia! Dzięki licznym sensorom można go zaprogramować na wiele sposobów.

  zobacz więcej
 • Oprogramowanie Mozabook

  mozaBook to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane na tablice interaktywne.

  zobacz więcej
 • Epson EB-X05

  1 899,00 zł

  Projektor pozwala wyświetlić obraz o przekątnej 300 cali, co sprawia, że świetnie nadaje się zarówno do przedstawiania prezentacji, jak i oglądania kinowych przebojów. Dzięki zastosowaniu technologii 3LCD wyświetlane materiały są do trzech razy jaśniejsze niż w przypadku...

  zobacz więcej

ZESTAW 03 - SPECYFIKACJA

 • ACER TRAVELMATE P249 INTEL® PENTIUM

  2 219,00 zł

  Seria P2 ma teraz na zewnętrznej osłonie wytłoczony delikatny wzór. Nadaje on profesjonalnego, wyrafinowanego wyglądu, przez co urządzenie jest nie tylko funkcjonalne, ale też się wyróżnia. Zastosowanie tłoczonej tkaniny ma też funkcję praktyczną – wzór ułatwia pewny chwyt...

  zobacz więcej
 • ACER TRAVELMATE B117

  1 549,00 zł

  TravelMate B wyróżnia się dzięki oryginalnym, stylowym wzorom FlowCurve. Duży, niezwykle precyzyjny i czuły touchpad sprawia, że obsługa dotykowa przebiega równie gładko, jak w przypadku ekranu dotykowego. Całości dopełnia górna aluminiowa pokrywa, z kropkowym wzorem Fibonacciego....

  zobacz więcej

ZESTAW 04 - SPECYFIKACJA

 • Oprogramowanie Autilius

  Autilius

  Oprogramowanie Autilius Wspólna Uwaga służy do wspierania terapii dzieci z autyzmem. Program został stworzy dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, jednak może być też z powodzeniem wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi.

  zobacz więcej
 • Oprogramowanie Mozabook

  mozaBook to oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane na tablice interaktywne.

  zobacz więcej
 • ACER TRAVELMATE P249 INTEL® PENTIUM

  2 219,00 zł

  Seria P2 ma teraz na zewnętrznej osłonie wytłoczony delikatny wzór. Nadaje on profesjonalnego, wyrafinowanego wyglądu, przez co urządzenie jest nie tylko funkcjonalne, ale też się wyróżnia. Zastosowanie tłoczonej tkaniny ma też funkcję praktyczną – wzór ułatwia pewny chwyt...

  zobacz więcej

ZESTAW 05 - SPECYFIKACJA

 • Zestaw Wonder

  Dash & Dot

  1 299,00 zł

  Wonder to kompletny zestaw robotów do zabawy, który zawiera: • roboty Dash i Dot (są zapakowane w specjalny kartonik zaprojektowany do przechowywania robotów) • zestaw akcesoriów do robotów: cymbałki (dzwonki), wyrzutnie piłeczek, spychacz, uchwyt do...

  zobacz więcej
 • ACER TRAVELMATE P249 INTEL® PENTIUM

  2 219,00 zł

  Seria P2 ma teraz na zewnętrznej osłonie wytłoczony delikatny wzór. Nadaje on profesjonalnego, wyrafinowanego wyglądu, przez co urządzenie jest nie tylko funkcjonalne, ale też się wyróżnia. Zastosowanie tłoczonej tkaniny ma też funkcję praktyczną – wzór ułatwia pewny chwyt...

  zobacz więcej

ZESTAW 06 - SPECYFIKACJA

 • MAC Tablica ceramiczna 86”

  3 199,00 zł

  Interaktywna MAC Tablica to sprawdzony sposób na fascynujące zajęcia w przedszkolu i szkole. Atrakcyjny wygląd, łatwa obsługa, polskie menu i bogata biblioteka multimediów gwarantują, że każde dziecko podejdzie z radością do tablicy.

  zobacz więcej
 • Głośniki Creative Labs T3250W Głośnik Bt 2...

  320,00 zł

  System głośników Creative T3250 Wireless zapewnia łączność Bluetooth® umożliwiającą bezprzewodowe przesyłanie muzyki z większości urządzeń stereofonicznych z technologią Bluetooth. Technologia IFP poprawia kierunkowość i obrazowanie dźwięku, zapewniając ciekawe wrażenia...

  zobacz więcej

ZESTAW 07 - SPECYFIKACJA

 • Biała mata dla robotów - winylowa

  Dash&Dot

  299,00 zł

  Uniwersalna mata dla robotów Dash i Dot: - ma kratowaną powierzchnię z wyznaczonymi liniami głównymi co 30cm oraz przerywanymi liniami siatki co 10cm - ułatwi to programowanie drogi dla Dasha wyrażonej w centymetrach (aplikacja Blockly i Wonder). - wykonana jest z winylu...

  zobacz więcej
 • Kolorowa mata dla robotów - winylowa

  Dash&Dot

  299,00 zł

  Kolorowa mata dla robotów Dash i Dot: - kolorowa grafika mapy umożliwia podróżowanie Dashem po całej wyspie! Zaprogramuj robotowi trasę od od pustyni, przez las, aż po lodowiec. - ma kratowaną powierzchnię z wyznaczonymi liniami głównymi co 30cm oraz przerywanymi...

  zobacz więcej
 • Zestaw Wonder

  Dash & Dot

  1 299,00 zł

  Wonder to kompletny zestaw robotów do zabawy, który zawiera: • roboty Dash i Dot (są zapakowane w specjalny kartonik zaprojektowany do przechowywania robotów) • zestaw akcesoriów do robotów: cymbałki (dzwonki), wyrzutnie piłeczek, spychacz, uchwyt do...

  zobacz więcej
 • Tablet Lenovo TAB 4 7 Essential

  459,00 zł

  Tab 7 Essential jest tak płaski i lekki (ma 8,8 mm grubości i waży 254 gramy), że ledwo czuje się go w dłoni. Tab 7 Essential ma niemal pozbawiony dodatków system Android 7.0 Nougat, dzięki czemu działa sprawniej, a w aplikacjach nie ma bałaganu.

  zobacz więcej

 


Film szkoleniowy z certyfikatem

 

 

Obejrzyj film szkoleniowy i wygeneruj certyfikat

Obejrzałeś szkolenie? Podaj nam swoje dane i doślemy Ci na skrzynkę mailową imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.