Wykaz placówek, które otrzymały środki finansowe w projekcie Aktywna tablica 2021.

ZOBACZ WYNIKI

 

W latach 2021-2024 rząd dofinansuje placówkom oświatowym zakup nowoczesnych technologii, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, laptopów oraz zestawów dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

HARMONOGRAM

03 września 2021

Osteczny termin dla dyrektora szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW do występienia do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie w roku 2021

14 września 2021

Osteczny termin dla organ prowadzącącego do wystąpienia do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub SOSW z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021

28 września 2021

Termin kwalifikacji - przez zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę oraz ministrów - szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW do objęcia wsparciem finansowym w roku 2021

 

31 października 2021

Ostateczny termin przekazania przez wojewodę organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego. Następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 


Obejrzyj webinary o Aktywnej Tablicy w 2021

 


Poznaj całą ofertę wyposażenia placówek edukacyjnychWyposażenie pracowni przedmiotowych

 

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE OFERTĘ!

 


Ważne fakty

67df9977b14a32d5b9823118a49304afdb79f4e0.jpg

MEiN zakłada, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ten rozwój powinien odbywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

New Project (2).png

Dostarczyliśmy blisko 10 000 sztuk produktów w ramach projektu Aktywna tablica.
Zamontowaliśmy ponad 12 000 urządzeń na terenie całego kraju!
Przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń z obsługi urządzeń TIK.

Asset 23.png

Na program realizowany w latach 2020-2024 przewidziana jest kwota 361 455 000 zł.

971465499292043.tFkNn3LRtXrQHvnbHJc9_height640.png

Grupa MAC oferuje najwyższej jakości sprzęty, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii spełniające wymagania projektu Aktywna tablica określone w rozporządzeniu.

Asset 21.png

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Do wkładu finansowego zalicza się wkład rzeczowy lub wkład finansowy. Dopuszcza się ich połączenie.

Asset 16.png

Utworzyliśmy grupę merytorycznego wsparcia nauczycieli (międzyszkolna sieć współpracy) - Z klasą – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją, która zrzesza już ponad 35 000 użytkowników

Asset 22.png

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół w kolejnych latach tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze SPE.

971465499292041.p35NmxIYASBYmelpaZMx_height640.png

Zakup sprzętu z oferty Grupy MAC to gwarancja bezpłatnej dostawy, montażu oraz bezpłatnego szkolenie technicznego, a także pakiet wsparcia dla dyrektorów i nauczycieli od pomocy w uzupełnieniu wniosku, po doradztwo w wyborze sprzętu, poprzez wdrożenie i szkolenia merytoryczne, na rozliczeniu projektu skończywszy.

 

 


DODATKOWE KORZYŚCI

 


ZOBACZ WYBRANE REFERENCJE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W MRĄGOWIE

z dnia 25.07.2018

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁTYDACH

z dnia 25.07.2018 r.

GMINA BĘDZINO (woj. Zachodniopomorskie)

z dnia 10.04.2018 r.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Z CIECHANOWA

z dnia 31.01.2018 r.

GMINA ŁAGÓW (woj. Świętokrzyskie)

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W OSTRÓDZIE

z dnia 25.07.2018 r.

POWIAT AUGUSTOWSKI

z dnia 21.01.2021 r.

POWIAT LUBARTOWSKI

z dnia 20.01.2021 r.


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ KONSULTANTA

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z konsultantem oświatowym.

 

 

 

 


Film szkoleniowy z certyfikatem

 

 

grafa.PNG

 

Obejrzyj film szkoleniowy i wygeneruj certyfikat

Zaloguj się i przejdź na poniższą stronę. Po obejrzeniu materiału wideo będziesz mógł łatwo wygenerować certyfikat ze szkolenia. 
Film szkoleniowy podzielony jest na 2 części, wybierz tą częśc która dotyczy sprzętu zainstalowanego w Twojej placówce. 


Poznaj całą ofertę wyposażenia placówek edukacyjnych