TRWAJĄ PRACE NAD NOWELIZACJĄ ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU “AKTYWNA TABLICA 2021”.
Propozycje gotowych do wykorzystania wniosków zostaną opublikowane na stronie, jak tylko wzory wniosków zostaną oficjalnie ogłoszone przez MEN. Zalecamy, by nie korzystać z wniosków nie pochodzących z MEiN - może to skutkować odrzuceniem aplikacji.

 

W latach 2021-2024 rząd dofinansuje placówkom oświatowym zakup nowoczesnych technologii, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, laptopów oraz zestawów dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

HARMONOGRAM

04 sierpnia 2021

Osteczny termin dla dyrektora szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW do występienia do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie w roku 2021

10 sierpnia 2021

Osteczny termin dla organ prowadzącącego do wystąpienia do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub SOSW z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021

27 sierpnia 2021

Termin kwalifikacji - przez zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę oraz ministrów - szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW do objęcia wsparciem finansowym w roku 2021

 

15 października 2021

Ostateczny termin przekazania przez wojewodę organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego. Następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wzory obowiązujących wniosków mają zostać udostępnione na stronie ministerstwa po 20 lipca

 

 


Obejrzyj webinary o Aktywnej Tablicy w 2021

 


Poznaj całą ofertę wyposażenia placówek edukacyjnych


 

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE OFERTĘ!

 


Ważne fakty

67df9977b14a32d5b9823118a49304afdb79f4e0.jpg

MEiN zakłada, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ten rozwój powinien odbywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

New Project (2).png

Dostarczyliśmy blisko 10 000 sztuk produktów w ramach projektu Aktywna tablica.
Zamontowaliśmy ponad 12 000 urządzeń na terenie całego kraju!
Przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń z obsługi urządzeń TIK.

Asset 23.png

Na program realizowany w latach 2020-2024 przewidziana jest kwota 361 455 000 zł.

971465499292043.tFkNn3LRtXrQHvnbHJc9_height640.png

Grupa MAC oferuje najwyższej jakości sprzęty, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii spełniające wymagania projektu Aktywna tablica określone w rozporządzeniu.

Asset 21.png

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Do wkładu finansowego zalicza się wkład rzeczowy lub wkład finansowy. Dopuszcza się ich połączenie.

Asset 16.png

Utworzyliśmy grupę merytorycznego wsparcia nauczycieli (międzyszkolna sieć współpracy) - Z klasą – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją, która zrzesza już ponad 35 000 użytkowników

Asset 22.png

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół w kolejnych latach tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze SPE.

971465499292041.p35NmxIYASBYmelpaZMx_height640.png

Zakup sprzętu z oferty Grupy MAC to gwarancja bezpłatnej dostawy, montażu oraz bezpłatnego szkolenie technicznego, a także pakiet wsparcia dla dyrektorów i nauczycieli od pomocy w uzupełnieniu wniosku, po doradztwo w wyborze sprzętu, poprzez wdrożenie i szkolenia merytoryczne, na rozliczeniu projektu skończywszy.

 

 


DODATKOWE KORZYŚCI

 


ZOBACZ WYBRANE REFERENCJE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W MRĄGOWIE

z dnia 25.07.2018

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁTYDACH

z dnia 25.07.2018 r.

GMINA BĘDZINO (woj. Zachodniopomorskie)

z dnia 10.04.2018 r.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Z CIECHANOWA

z dnia 31.01.2018 r.

GMINA ŁAGÓW (woj. Świętokrzyskie)

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W OSTRÓDZIE

z dnia 25.07.2018 r.

POWIAT AUGUSTOWSKI

z dnia 21.01.2021 r.

POWIAT LUBARTOWSKI

z dnia 20.01.2021 r.


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ KONSULTANTA

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z konsultantem oświatowym.

 

 

 

 


Film szkoleniowy z certyfikatem

 

 

grafa.PNG

 

Obejrzyj film szkoleniowy i wygeneruj certyfikat

Zaloguj się i przejdź na poniższą stronę. Po obejrzeniu materiału wideo będziesz mógł łatwo wygenerować certyfikat ze szkolenia. 
Film szkoleniowy podzielony jest na 2 części, wybierz tą częśc która dotyczy sprzętu zainstalowanego w Twojej placówce.