Aktywna Tablica - oferta dla Szkół podstawowych z SPE

Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą zakupić następujący sprzęt lub pomoce dydaktyczne:

a) pomoce dydaktyczne lub narzędzi do terapii:
– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmen-tative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

b) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. a, wykorzystywanego w TIK,

c) komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b.


Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wynosi
35 000 zł; na zakup laptopów oraz zestawów dla nauczyciela wynosi 14 000 zł.
Wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 35 000 zł wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej wynosi co najmniej 8 750 zł.

Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego dla szkoły podstawowej przez organ prowadzący wynosi 43 750 zł
(wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny 8 750 zł = wartość zadania 43 750 zł).


PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE OFERTĘ!

 

 


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 35 000 ZŁ

 

ZESTAW 1 - kwota 35.000 ZŁ

 

 • Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3 - 6 szt.
 • "mTalent Zajęcia logopedyczne Pakiet Ekspert" - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Logopedia rozszerzona 2.0 - 1 szt.
 • "mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa. szt. Pakiet Ekspert" - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Dysleksja - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Logopedia Akcesoria - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Dyskalkulia - 1 szt.

POBIERZ OFERTĘ W XLS

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

 

 

ZESTAW 2 - kwota 35.000 ZŁ

 

 • Urządzenie interaktywne FlySky 2.0 - 1 szt.
 • Pakiet 9 gier "Zabawy ze zwierzętami" - 1 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 1" - 1 szt.
 • Pakiet 7 gier "Zabawa 1" - 1 szt.
 • Pakiet 5 gier "Matematyka 1" - 1 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 2" - 1 szt.
 • Pakiet 10 gier "Interaktywne tła" - 1 szt.
 • Pakiet 4 gier "Kolorowanki IR" - 1 szt.
 • Pakiet 6 aplikacji SPE ASD - 1 szt.
 • Harmonijny Rozwój. Zestaw 8 części - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Niepełnospr.10-15 - 1 szt.
 • Problemy wychowawcze. Pakiet - 1 szt.
 • SMARTBEE Bez Barier Śniegologia SPE - 2 szt.
 • SMARTBEE Bez Barier Ruchome Piaski SPE - 2 szt.
 • Eduterapeutica Lux SPE 1-3 - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux SPE 4-8 - 1 szt.

POBIERZ OFERTĘ W XLS

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

 

 

ZESTAW 3 - kwota 35.000 ZŁ

 

 • Urządzenie interaktywne FlySky 2.0 - 1 szt.
 • Pakiet 9 gier "Zabawy ze zwierzętami" - 1 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 1" - 1 szt.
 • Pakiet 7 gier "Zabawa 1" - 1 szt.
 • Pakiet 5 gier "Matematyka 1" - 1 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 2" - 1 szt.
 • Pakiet 10 gier "Interaktywne tła" - 1 szt.
 • Pakiet 4 gier "Kolorowanki IR" - 1 szt.
 • Pakiet 6 aplikacji SPE ASD - 1 szt.
 • Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3 - 2 szt.
 • MÓWik 2.Oprogramowanie rozszerzone - 1 szt.
 • mTalent KONCENTRACJA I PAMIĘĆ kl. 1-8 - 1 szt.
 • mTalent ADHD 5+, 11+ - 1 szt.
 • Będzie dobrze - program wspierający - 1 szt.

POBIERZ OFERTĘ W XLS

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

 

 

ZESTAW 4 - kwota 35.000 ZŁ

 

 • A4Lab Alpha-Trainer - wersja Plus - 1 szt.
 • Urządzenie do treningu słuchowego - 1 szt.
 • Materiały ćwiczeniowe do Metody Warnkego - 1 szt.
 • Pliki dźwiękowe do Metody Warnkego - 1 szt.
 • Urządzenie interaktywne FlySky 2.0 - 1 szt.
 • Pakiet 9 gier "Zabawy ze zwierzętami" - 1 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 1" - 1 szt.
 • Pakiet 7 gier "Zabawa 1" - 1 szt.
 • Pakiet 5 gier "Matematyka 1" - 1 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 2" - 1 szt.
 • Pakiet 10 gier "Interaktywne tła" - 1 szt.
 • Pakiet 4 gier "Kolorowanki IR" - 1 szt.
 • Pakiet 6 aplikacji SPE ASD - 1 szt.

POBIERZ OFERTĘ W XLS

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

 


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 43 750 ZŁ

 

ZESTAW 1 - kwota 43.750 ZŁ

 

 • Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3 - 6 szt.
 • Harmonijny Rozwój. Zestaw 8 części - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Kompetencje społeczno-emocjonalne Szkoła - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Trenuj ucho! Percepcja i uwaga słuchowa - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Niepełnosprawność 15+ - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Niepełnospr.10-15 - 1 szt.
 • mTalent AUTYZM.Tworzenie umiej.życ. 11+ - 1 szt.
 • Będzie dobrze - program wspierający - 1 szt.
 • mTalent KONCENTRACJA I PAMIĘĆ kl. 1-8 - 1 szt.
 • "mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa. Pakiet Ekspert" - 1 szt.

POBIERZ OFERTĘ W XLS

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

 

 

ZESTAW 2 - kwota 43.750 ZŁ

 

 • Urządzenie interaktywne FlySky 2.0 - 1 szt.
 • Pakiet 9 gier "Zabawy ze zwierzętami" - 1 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 1" - 1 szt.
 • Pakiet 7 gier "Zabawa 1" - 1 szt.
 • Pakiet 5 gier "Matematyka 1" - 1 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 2" - 1 szt.
 • Pakiet 10 gier "Interaktywne tła" - 1 szt.
 • Pakiet 4 gier "Kolorowanki IR" - 1 szt.
 • Pakiet 6 aplikacji SPE ASD - 1 szt.
 • Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3 - 4 szt.
 • "mTalent Autyzm Rozumienie i naśladowanie mowy (Mowa bierna) + mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1" - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux Autyzm - 1 szt.
 • "mTalent Autyzm Mowa czynna, od słowa do zdania + mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2" - 1 szt.
 • mTalent ADHD 5+, 11+ - 1 szt.

POBIERZ OFERTĘ W XLS

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

 

 

ZESTAW 3 - kwota 43.750 ZŁ

 

 • Urządzenie interaktywne FlySky 2.0 - 2 szt.
 • Pakiet 9 gier "Zabawy ze zwierzętami" - 2 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 1" - 2 szt.
 • Pakiet 7 gier "Zabawa 1" - 2 szt.
 • Pakiet 5 gier "Matematyka 1" - 2 szt.
 • Pakiet 8 gier "Kodowanie 2" - 2 szt.
 • Pakiet 10 gier "Interaktywne tła" - 2 szt.
 • Pakiet 4 gier "Kolorowanki IR" - 2 szt.
 • Pakiet 6 aplikacji SPE ASD - 2 szt.
 • Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3 - 1 szt.

POBIERZ OFERTĘ W XLS

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

 

 

ZESTAW 4 - kwota 43.750 ZŁ

 

 • Stanowisko do terapii EEG-Biofeedback z treningiem słuchowym - 1 szt.
 • Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i5 - 4 szt.
 • Program Percepcja słuchowa mTalent - 1 szt.
 • mTalent Percepcja słuchowa 2. - 1 szt.
 • mTalent KONCENTRACJA I PAMIĘĆ kl. 1-8 - 1 szt.
 • Eduterapeutica Lux SPE 1-3 - 1 szt.

POBIERZ OFERTĘ W XLS

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

 


POZOSTAŁE ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ KONSULTANTA

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z konsultantem oświatowym.