Aktywna Tablica - oferta dla Szkół podstawowych z SPE

Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą zakupić następujący sprzęt lub pomoce dydaktyczne:

a) pomoce dydaktyczne lub narzędzi do terapii:
– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmen-tative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

b) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. a, wykorzystywanego w TIK,

c) komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b.

d) laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej

e) zestawy dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wynosi
35 000 zł; na zakup laptopów oraz zestawów dla nauczyciela wynosi 14 000 zł.
Wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 35 000 zł wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej wynosi co najmniej 8 750 zł.

Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego dla szkoły podstawowej przez organ prowadzący wynosi 43 750 zł
(wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny 8 750 zł = wartość zadania 43 750 zł).


Poznaj nasze rekomendowane sprzęty
PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE OFERTĘ!
KARTY PRODUKTU

 

 


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 35 000 ZŁ

SP_SPE_35_Z4.jpg

 

ZESTAW 4 - kwota 35.000 ZŁ

 • 1 x URZĄDZENIE INTERAKTYWNE FLYSKY
 • 1 x PAKIET 9 GIER FLYSKY “ZABAWY ZE ZWIĘRZĘTAMI”
 • 1 x PAKIET 8 GIER FLYSKY „KODOWANIE 1”
 • 1 x PAKIET 7 GIER FLYSKY „ZABAWA 1”
 • 1 x PAKIET 5 GIER FLYSKY „MATEMATYKA 1”
 • 2 x LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 i3
 • 1 x MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 1
 • 1 x MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 2
 • 1 x MTALENT MATEMATYKA 1
 • 1 x MTALENT TRUDNOŚCI W PISANIU 1
 • 1 x MTALENT ORTOGRAFIA 1
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA WZROKOWA
 • 1 x MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI 1
 • 1 x MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI 2
 • 1 x MTALENT AUTYZM
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA WZROKOWA

ZOBACZ KARTY PRODUKTÓW

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

SP_SPE_35_Z5.jpg

 

ZESTAW 5 - kwota 35.000 ZŁ

 • 1 x EDUTERAPEUTICA PROBLEMY WYCHOWAWCZE. PROBLEMY EMOCJONALNE, PRZEMOC I AGRESJA, UZALEŻNIENIA. ZESTAW DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH I NAUCZYCIELI
 • 1 x EDUTERAPEUTICA LOGOPEDIA. WERSJA PODSTAWOWA
 • 1 x URZĄDZENIE INTERAKTYWNE FLYSKY
 • 1 x MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 1
 • 1 x MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 2
 • 1 x MTALENT MATEMATYKA 1
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA WZROKOWA
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA 2
 • 1 x MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI 1
 • 1 x MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI 2
 • 1 x MTALENT AUTYZM
 • 1 x MTALENT TRUDNOŚCI W PISANIU 1
 • 1 x MTALENT ORTOGRAFIA 1
 • 1 x LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 i5

ZOBACZ KARTY PRODUKTÓW

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 14 000 ZŁ

 


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 43 750 ZŁ

SP_SPE_43_Z1.jpg

 

ZESTAW 1 - kwota 43.750 ZŁ

 • 1 x URZĄDZENIE INTERAKTYWNE FLYSKY
 • 1 x PAKIET 9 GIER FLYSKY “ZABAWY ZE ZWIĘRZĘTAMI”
 • 1 x PAKIET 8 GIER FLYSKY „KODOWANIE 1”
 • 1 x PAKIET 7 GIER FLYSKY „ZABAWA 1”
 • 1 x PAKIET 5 GIER FLYSKY „MATEMATYKA 1”
 • 2 x LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 i3
 • 2 x LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 i5
 • 1 x MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 1
 • 1 x MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 2
 • 1 x MTALENT MATEMATYKA 1
 • 1 x MTALENT TRUDNOŚCI W PISANIU 1
 • 1 x MTALENT ORTOGRAFIA 1
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA WZROKOWA
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA 2
 • 1 x MTALENT AUTYZM
 • 2 x DMUCHAJKA – CZTEROPAK

ZOBACZ KARTY PRODUKTÓW

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

SP_SPE_43_Z3.jpg

 

ZESTAW 3 - kwota 43.750 ZŁ

 • 1 x EDUTERAPEUTICA DYSLEKSJA
 • 1 x EDUTERAPEUTICA DYSKALKULIA
 • 1 x EDUTERAPEUTICA SPE 4-8 DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA
 • 1 x EDUTERAPEUTICA AUTYZM
 • 1 x EDUTERAPEUTICA PROBLEMY WYCHOWAWCZE. PROBLEMY EMOCJONALNE, PRZEMOC I AGRESJA, UZALEŻNIENIA
 • 1 x EDUTERAPEUTICA LOGOPEDIA ROZSZERZONA
 • 1 x MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 1
 • 1 x MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 2
 • 1 x MTALENT MATEMATYKA 1
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA WZROKOWA
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA
 • 1 x MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA 2
 • 1 x MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI 1
 • 1 x MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI 2
 • 1 x MTALENT AUTYZM
 • 1 x MTALENT TRUDNOŚCI W PISANIU 1
 • 1 x MTALENT ORTOGRAFIA 1
 • 5 x LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 i3

ZOBACZ KARTY PRODUKTÓW

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

SP_SPE_43_Z5.jpg

 

ZESTAW 5 - kwota 43.750 ZŁ

 • 1 x Program Percepcja słuchowa 1 mTalent

  1 x Program Percepcja słuchowa 2 mTalent

  1 x EDUTERAPEUTICA TIK UWAGA i KONCENTRACJA 7-14 lat Zestaw

  1 x HARMONIJNY ROZWÓJ – ZESTAW 8 CZĘŚCI

  1 x EDUTERAPEUTICA TIK PROCESY KOMUNIKACJI 7-14 lat Zestaw

  1 x EDUTERAPEUTICA TIK PROBLEMY W EDUKACJI SZKOLNEJ 7-14 lat Zestaw

  4 x Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3

ZOBACZ KARTY PRODUKTÓW

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 17 500 ZŁ

 

 

KARTY PRODUKTÓW DEDYKOWANYCH DO SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH

POMOCE DYDAKTYCZNE LUB NARZĘDZIA DO TERAPII

Urządzenie interaktywne FlySky [POBIERZ KARTĘ]

Pakiet gier Zabawy ze zwierzętami do FlySky [POBIERZ KARTĘ]

Pakiet gier Zabawa do FlySky [POBIERZ KARTĘ]

Pakiet gier Matematyka do FlySky [POBIERZ KARTĘ]

Pakiet gier Kodowanie do FlySky [POBIERZ KARTĘ]

Monitor brajlowski Focus 40 Blue EDU [POBIERZ KARTĘ]

Złapmy Lwa 3x4! SPE [POBIERZ KARTĘ]

Stanowisko do terapii wg Metody Warnkego [POBIERZ KARTĘ]

Stanowisko do terapii słuchowo-wzrokowo-motorycznej [POBIERZ KARTĘ]

Stanowisko do terapii i diagnozy wg Metody Warnkego [POBIERZ KARTĘ]

Stanowisko biofeedback z treningiem słuchowym [POBIERZ KARTĘ]

LAPTOPY

Acer TravelMate P2 TMP215-53 i3 [POBIERZ KARTĘ]

Acer TravelMate P2 TMP215-53 i5 [POBIERZ KARTĘ]

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE DO POMOCY DYDAKTYCZNYCH LUB NARZĘDZI DO TERAPII

mTalent- Zajęcia logopedyczne 2 [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Zajęcia logopedyczne 1 [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Trudności w pisaniu [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Percepcja wzrokowa [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Percepcja słuchowa 2 [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Percepcja słuchowa 1 [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Ortografia [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Matematyka [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Czytanie sylabami 2 [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Czytanie sylabami 1 [POBIERZ KARTĘ]

mTalent- Autyzm [POBIERZ KARTĘ]

Eduterapeutica. Autyzm 1-8 [POBIERZ KARTĘ]

Problemy wychowawcze- pakiet [POBIERZ KARTĘ]

Eduterapeutica Logopedia. Wer.rozsz.1 v2 [POBIERZ KARTĘ]

Harmonijny rozwój. Zmysły i ruch [POBIERZ KARTĘ]

Harmonijny rozwój. Słowa i znaki [POBIERZ KARTĘ]

Harmonijny rozwój.Poznawanie zrozumienie [POBIERZ KARTĘ]


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ KONSULTANTA

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z konsultantem oświatowym.