Aktywna Tablica - oferta dla Szkół podstawowych z SPE

Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą zakupić następujący sprzęt lub pomoce dydaktyczne:

a) pomoce dydaktyczne lub narzędzi do terapii:
– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmen-tative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

b) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. a, wykorzystywanego w TIK,

c) komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. a lub b.


Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wynosi
35 000 zł; na zakup laptopów oraz zestawów dla nauczyciela wynosi 14 000 zł.
Wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 35 000 zł wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej wynosi co najmniej 8 750 zł.

Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego dla szkoły podstawowej przez organ prowadzący wynosi 43 750 zł
(wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny 8 750 zł = wartość zadania 43 750 zł).


PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE OFERTĘ!

 

 


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 35 000 ZŁ

at_2022_SP_Z35_1.jpg

 

ZESTAW 1 - kwota 35.000 ZŁ

 • 1 X URZĄDZENIE INTERAKTYWNE FLYSKY 2.0
 • 1 X PAKIET 9 GIER "ZABAWY ZE ZWIERZĘTAMI"
 • 1 X PAKIET 8 GIER "KODOWANIE 1"
 • 1 X PAKIET 7 GIER "ZABAWA 1"
 • 1 X PAKIET 5 GIER "MATEMATYKA 1"
 • 1 X PAKIET 8 GIER "KODOWANIE 2"
 • 1 X PAKIET 10 GIER "INTERAKTYWNE TŁA"
 • 1 X PAKIET 6 APLIKACJI SPE ASD
 • 1 X PAKIET 4 GIER "KOLOROWANKI IR"
 • 1 X A4LAB Z LICENCJĄ ALPHA-TRAINER
 • 1 X URZĄDZENIE DO TRENINGU SŁUCHOWEGO W ZESTAWIE ZE SŁUCHAWKAMI
 • 1 X MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO METODY WARNKEGO
 • 1 X PLIKI DŹWIĘKOWE DO METODY WARNKEGO

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

at_2022_SP_Z35_2.jpg

 

ZESTAW 2 - kwota 35.000 ZŁ

 • 1 X URZĄDZENIE INTERAKTYWNE FLYSKY 2.0
 • 1 X PAKIET 9 GIER "ZABAWY ZE ZWIERZĘTAMI"
 • 1 X PAKIET 8 GIER "KODOWANIE 1"
 • 1 X PAKIET 7 GIER "ZABAWA 1"
 • 1 X PAKIET 5 GIER "MATEMATYKA 1"
 • 1 X PAKIET 8 GIER "KODOWANIE 2"
 • 1 X PAKIET 10 GIER "INTERAKTYWNE TŁA"
 • 1 X PAKIET 6 APLIKACJI SPE ASD
 • 1 X PAKIET 4 GIER "KOLOROWANKI IR"
 • 1 X EDUTERAPEUTICA LUX LOGOPEDIA ROZSZERZONA
 • 10 X SMARTBEE BEZ BARIER RUCHOME PIASKI SPE
 • 10 X SMARTBEE BEZ BARIER ŚNIEGOLOGIA SPE
 • 1 X EDUTERAPEUTICA LUX DYSLEKSJA
 • 1 X MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PAKIET EKSPERT

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

at_2022_SP_Z35_3.jpg

 

ZESTAW 3 - kwota 35.000 ZŁ

 • 1 X PROGRAM MATEMATYKA 1 MTALENT
 • 1 X PROGRAM TRUDNOŚCI W PISANIU 1 MTALENT
 • 1 X PROGRAM ORTOGRAFIA 1 MTALENT
 • 1 X MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA. PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA. PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT KONCENTRACJA I PAMIĘĆ KL. 1-8
 • 1 X EDUTERAPEUTICA. AUTYZM 1-8
 • 1 X ACER TRAVELMATE P2 TMP215-53 I3
 • 1 X HARMONIJNY ROZWÓJ - ZESTAW 8 CZĘŚCI
 • 1 X EDUTERAPEUTICA LUX DYSLEKSJA
 • 1 X EDUTERAPEUTICA LUX DYSKALKULIA
 • 1 X SMARTBEE BEZ BARIER ŚNIEGOLOGIA SPE
 • 1 X SMARTBEE BEZ BARIER RUCHOME PIASKI SPE
 • 1 X EDUTERAPEUTICA SPE 4-8

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 16 669,90 ZŁ


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 15 390,90 ZŁ

at_2022_SP_Z35_5.jpg

 

ZESTAW 5 - kwota 15 390,90 ZŁ

 • 1 x A4LAB Z LICENCJĄ ALPHA-TRAINER
 • 1 x URZĄDZENIE DO TRENINGU SŁUCHOWEGO W ZESTAWIE ZE SŁUCHAWKAMI
 • 1 x MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO METODY WARNKEGO
 • 1 x PLIKI DŹWIĘKOWE DO METODY WARNKEGO

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 22 490,90 ZŁ

z62321.jpg

 

ZESTAW 6 - kwota 22 490,90 ZŁ

 • 1 x A4LAB KOMPLETNY ZESTAW Z LICENCJĄ BRAIN AUDIOMETR I ALPHA-TRAINER
 • 1 x URZĄDZENIE DO TRENINGU SŁUCHOWEGO W ZESTAWIE ZE SŁUCHAWKAMI
 • 1 x MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO METODY WARNKEGO
 • 1 x PLIKI DŹWIĘKOWE DO METODY WARNKEGO

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY


ZESTAWY DEDYKOWANE DLA BENEFICJENTA W KWOCIE 43 750 ZŁ

at_2022_SP_Z43_1.jpg

 

ZESTAW 1 - kwota 43.750 ZŁ

 • 1 X URZĄDZENIE INTERAKTYWNE FLYSKY 2.0
 • 1 X PAKIET 9 GIER "ZABAWY ZE ZWIERZĘTAMI";
 • 1 X PAKIET 8 GIER "KODOWANIE 1"
 • 1 X PAKIET 7 GIER "ZABAWA 1"
 • 1 X PAKIET 5 GIER "MATEMATYKA 1"
 • 1 X PAKIET 8 GIER "KODOWANIE 2"
 • 1 X PAKIET 10 GIER "INTERAKTYWNE TŁA"
 • 1 X PAKIET 6 APLIKACJI SPE ASD
 • 1 X PAKIET 4 GIER "KOLOROWANKI IR"
 • 1 X A4LAB KOMPLETNY ZESTAW Z LICENCJĄ BRAIN AUDIOMETR I ALPHA-TRAINER
 • 1 X URZĄDZENIE DO TRENINGU SŁUCHOWEGO W ZESTAWIE ZE SŁUCHAWKAMI
 • 1 X MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO METODY WARNKEGO
 • 1 X PLIKI DŹWIĘKOWE DO METODY WARNKEGO

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

at_2022_SP_Z43_2.jpg

 

ZESTAW 2 - kwota 43.750 ZŁ

 • 1 X URZĄDZENIE INTERAKTYWNE FLYSKY 2.0
 • 1 X PAKIET 9 GIER "ZABAWY ZE ZWIERZĘTAMI";
 • 1 X PAKIET 8 GIER "KODOWANIE 1"
 • 1 X PAKIET 7 GIER "ZABAWA 1"
 • 1 X PAKIET 5 GIER "MATEMATYKA 1"
 • 1 X PAKIET 8 GIER "KODOWANIE 2"
 • 1 X PAKIET 10 GIER "INTERAKTYWNE TŁA"
 • 1 X PAKIET 6 APLIKACJI SPE ASD
 • 1 X PAKIET 4 GIER "KOLOROWANKI IR"
 • 5 X SMARTBEE BEZ BARIER ŚNIEGOLOGIA SPE
 • 1 X EDUTERAPEUTICA LUX DYSLEKSJA
 • 1 X MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA. PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA. PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT KONCENTRACJA I PAMIĘĆ KL. 1-8
 • 1 X PROBLEMY WYCHOWAWCZE- PAKIET
 • 1 X HARMONIJNY ROZWÓJ - ZESTAW 8 CZĘŚCI
 • 5 X SMARTBEE BEZ BARIER RUCHOME PIASKI SPE

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY

at_2022_SP_Z43_3.jpg

 

ZESTAW 3 - kwota 43.750 ZŁ

 • 1 X PROGRAM MATEMATYKA 1 MTALENT
 • 1 X PROGRAM TRUDNOŚCI W PISANIU 1 MTALENT
 • 1 X PROGRAM ORTOGRAFIA 1 MTALENT
 • 1 X MTALENT ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT PERCEPCJA SŁUCHOWA. PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA. PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT CZYTANIE SY-LA-BA-MI PAKIET EKSPERT
 • 1 X MTALENT KONCENTRACJA I PAMIĘĆ KL. 1-8
 • 1 X EDUTERAPEUTICA. AUTYZM 1-8
 • 5 X PROBLEMY WYCHOWAWCZE- PAKIET
 • 1 X HARMONIJNY ROZWÓJ - ZESTAW 8 CZĘŚCI
 • 1 X ACER TRAVELMATE P2 TMP215-53 I5
 • 1 X SMARTBEE BEZ BARIER ŚNIEGOLOGIA SPE
 • 1 X SMARTBEE BEZ BARIER RUCHOME PIASKI SPE
 • 1 X EDUTERAPEUTICA SPE 4-8
 • 1 X EDUTERAPEUTICA LUX LOGOPEDIA ROZSZERZONA
 • 1 X EDUTERAPEUTICA LUX DYSLEKSJA
 • 1 X EDUTERAPEUTICA LUX DYSKALKULIA

POBIERZ OFERTĘ W PDF

POBIERZ WNIOSEK DO OFERTY


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ KONSULTANTA

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z konsultantem oświatowym.