Lista produktów

 • Książka nauczyciela

  Progulka

  Publikacja prezentuje założenia pakietu ПРОГУЛКА 2. Szerzej omawia zagadnienia związane z wykorzystaniem komputerai Internetu na lekcjach języka rosyjskiego oraz znaczenie piosenki w nauczaniu języka.

  zobacz więcej
 • Zeszyt ćwiczeń z CD-audio

  32,00 zł

  Progulka

  Publikacja przeznaczona do samodzielnej pracy uczniów oraz do pracy na lekcji. Zawiera materiał gramatyczny i leksykalny przydatny do realizacji wszystkich modułów podręcznika. W zeszycie znajdują się ćwiczenia obejmujące zagadnienia omawiane w danym module i przeznaczone do samokontroli....

  zobacz więcej
 • Podręcznik z CD-audio

  30,00 zł

  Progulka

  Podręcznik dla klasy drugiej zawiera piętnaście modułów tematycznych dotyczących dnia codziennego i bliskich współczesnemu odbiorcy. Każdy moduł jest przeznaczony na 4–6 jednostek lekcyjnych. Struktura modułu: temat, wyraźnie określone cele językowe, tekst do wysłuchania wzbogacony...

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Książka dla nauczyciela z...

  Nie tylko wynik

  Zawiera: - odpowiedzi i przykładowe rozwiązania do prawie wszystkich zadań - wskazówki i propozycje realizacji zagadnień do poszczególnych lekcji pomagają w przeprowadzeniu zajęć

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Zbiór zadań i testów

  20,00 zł

  Nie tylko wynik

  Nie tylko wynik. Klasa 2. Zbiór zadań i testów stanowi uzupełnienie podręcznika, zawiera dużą liczbę zadań o różnym stopniu trudności oraz testy podsumowujące każdy dział umożliwiają utrwalenie materiału.

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Podręcznik

  31,00 zł

  Nie tylko wynik

  Nie tylko wynik. Klasa 2. Podręcznik Bogaty materiał ilustracyjny daje możliwość lepszego zrozumienia prezentowanych zagadnień a różnorodne zadania zachęcają do samodzielnego ich rozwiązania,

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Poradnik metodyczny

  Z natury rzeczy

  Poradnik metodyczny zawiera: wskazówki do realizacji procesu dydaktycznego, m.in. opis metod i form nauczania, które są doskonałą pomocą podczas przygotowania tematyki lekcji, scenariusze lekcji pokazują wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach biologii, prawidłową...

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Zeszyt ćwiczeń

  21,00 zł

  Z natury rzeczy

  Z natury rzeczy. Zeszyty ćwiczeń uzupełniają treści zawarte w podręczniku; dzięki temu uczeń nie musi poszukiwać informacji w innych źródłach. Układ ćwiczeń odpowiada kolejności zagadnień wprowadzanych w podręczniku,

  zobacz więcej
 • Architektura. Scenariusze. Program zajęć

  Zajęcia artystyczne, Architektura

  Zeszyt ćwiczeń i program zajęć artystycznych – Architektura w gimnazjum jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z zakresu architektury przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych.

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Podręcznik

  32,00 zł

  Z natury rzeczy

  Podręcznik, zapewnia pełną realizację programu oraz doskonałe przygotowanie ucznia do egzaminu; uwzględnia aktualny stan nauk biologicznych. Logiczny, przejrzysty układ treści sprzyja stopniowemu poszerzaniu wiadomości i umiejętności

  zobacz więcej
 • Architektura. Zeszyt ćwiczeń

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Architektura

  Architektura. Zeszyt ćwiczeń Zeszyt ćwiczeń i Program zajęć artystycznych – Architektura w gimnazjum jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z zakresu architektury przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych. Głównym założeniem zeszytu ćwiczeń jest praktyczna realizacja...

  zobacz więcej
 • Malarstwo i rzeźba. Scenariusze. Program z...

  42,00 zł

  Malarstwo i rzeźba

  Publikacja zawiera program nauczania, scenariusze zajęć oraz plan pracy dydaktycznej z odniesieniem do obowiązujących wytycznych programowych. Publikacja ta przedstawia szczegółowe cele i treści edukacyjne oraz przewidywane osiągnięcia uczniów realizujących program Malarstwo i rzeźba...

  zobacz więcej
 • Fotografia cyfrowa. Zeszyt ćwiczeń do zaję...

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Fotografia

  Zeszyt ćwiczeń dla ucznia Fotografia cyfrowa Tadeusza Misiaszka jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z tej dziedziny, przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych.

  zobacz więcej
 • Malarstwo i rzeźba. Zeszyt ćwiczeń

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Malarstwo i rzeźba

  Publikacja jest propozycją dla uczniów, którzy z pomocą tradycyjnych dyscyplin sztuki, jakimi są malarstwo i rzeźba, chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i umiejętności twórcze.

  zobacz więcej
 • Muzyczny świat. Piosenka jest dobra na wsz...

  46,00 zł

  Muzyczny świat

  Płyty CD Muzyczny świat. Piosenka jest dobra na wszystko zawierają kompletny, bogaty i różnorodny brzmieniowo oraz stylistycznie materiał ilustrujący treści zawarte w podręczniku.

  zobacz więcej