Lista produktów

 • Książka nauczyciela

  Progulka

  Trzecia część książki nauczyciela omawia metody aktywizujące, wspomagające proces komunikacji językowej. Szczegółowo opisuje metodę: projektu, inscenizacji, gier dydaktycznych. Dodatkowo sześć testów (w tym test sprawdzający utrwalenie materiału klasy drugiej i test końcowy).

  zobacz więcej
 • Zeszyt ćwiczeń z CD-audio

  32,00 zł

  Progulka

  Trzecia część zeszytu ćwiczeń zawiera materiał leksykalny i gramatyczny przydatny do realizacji modułów podręcznika i jest przeznaczona do samodzielnej pracy oraz do pracy na lekcji. W związku z czekającym uczniów egzaminem jest w nim dużo ćwiczeń podobnych do tych, jakie pojawią...

  zobacz więcej
 • Podręcznik z CD-audio

  30,00 zł

  Progulka

  Podręcznik składa się z dwunastu modułów tematycznych. Każdy moduł jest przeznaczony na 4–6 jednostek lekcyjnych. Podobnie jak w podręcznikach dla klasy pierwszej i drugiej po modułach 3, 6, 9, 12 są karty samooceny. Uczeń sam może określić, co poznał oraz czego i jak się...

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Książka dla nauczyciela z...

  Nie tylko wynik

  <div id="blockProductExcerpt"><p><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;"><strong>Nie tylko wynik.</strong></span> Klasa 3. Książka dla nauczyciela</span></p> <ul> <li><span style="font-size: small;">zawiera odpowiedzi i przykładowe rozwiązania do prawie wszystkich...

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Zbiór zadań i testów

  20,00 zł

  Nie tylko wynik

  Nie tylko wynik. Klasa 3. Zbiór zadań i testów stanowi uzupełnienie podręcznika , zawiera dużą liczbę zadań o różnym stopniu trudności,

  zobacz więcej
 • Nie tylko wynik. Podręcznik

  31,00 zł

  Nie tylko wynik

  Nie tylko wynik. Klasa 3. Podręcznik: - stawia na połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniami życia codziennego - krótkie testy po każdym dziale oswoją ucznia z formą egzaminu gimnazjalnego,

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Poradnik metodyczny

  Z natury rzeczy

  Poradnik metodyczny zawiera wskazówki do realizacji procesu dydaktycznego, m.in. opis metod i form nauczania, są doskonałą pomocą podczas przygotowania tematyki lekcji; scenariusze lekcji pokazują wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach biologii

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Zeszyt ćwiczeń

  22,00 zł

  Z natury rzeczy

  Zeszyty ćwiczeń uzupełniają treści zawarte w podręczniku; dzięki temu uczeń nie musi poszukiwać informacji w innych źródłach. Układ ćwiczeń odpowiada kolejności zagadnień wprowadzanych w podręczniku

  zobacz więcej
 • Z natury rzeczy. Podręcznik

  32,00 zł

  Z natury rzeczy

  Podręcznik wyróżnia się szczególnie logicznym i przejrzystym układem treści i grafiki. W prosty sposób omawia procesy zachodzące w organizmach. Czytelny układ działów "wiedzieć", "umieć", "zapamiętaj" pomoże uczniowi uporządkować i utrwalić wiedzę, a dzięki licznym...

  zobacz więcej
 • Architektura. Scenariusze. Program zajęć

  Zajęcia artystyczne, Architektura

  Zeszyt ćwiczeń i program zajęć artystycznych – Architektura w gimnazjum jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z zakresu architektury przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych.

  zobacz więcej
 • Architektura. Zeszyt ćwiczeń

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Architektura

  Architektura. Zeszyt ćwiczeń Zeszyt ćwiczeń i Program zajęć artystycznych – Architektura w gimnazjum jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z zakresu architektury przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych. Głównym założeniem zeszytu ćwiczeń jest praktyczna realizacja...

  zobacz więcej
 • Malarstwo i rzeźba. Scenariusze. Program z...

  42,00 zł

  Malarstwo i rzeźba

  Publikacja zawiera program nauczania, scenariusze zajęć oraz plan pracy dydaktycznej z odniesieniem do obowiązujących wytycznych programowych. Publikacja ta przedstawia szczegółowe cele i treści edukacyjne oraz przewidywane osiągnięcia uczniów realizujących program Malarstwo i rzeźba...

  zobacz więcej
 • Fotografia cyfrowa. Zeszyt ćwiczeń do zaję...

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Fotografia

  Zeszyt ćwiczeń dla ucznia Fotografia cyfrowa Tadeusza Misiaszka jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z tej dziedziny, przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych.

  zobacz więcej
 • Malarstwo i rzeźba. Zeszyt ćwiczeń

  18,00 zł

  Zajęcia artystyczne, Malarstwo i rzeźba

  Publikacja jest propozycją dla uczniów, którzy z pomocą tradycyjnych dyscyplin sztuki, jakimi są malarstwo i rzeźba, chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i umiejętności twórcze.

  zobacz więcej
 • Muzyczny świat. Piosenka jest dobra na wsz...

  46,00 zł

  Muzyczny świat

  Płyty CD Muzyczny świat. Piosenka jest dobra na wszystko zawierają kompletny, bogaty i różnorodny brzmieniowo oraz stylistycznie materiał ilustrujący treści zawarte w podręczniku.

  zobacz więcej