Wypełnij pola po prawej stronie i w łatwy sposób odszukaj interesujące Cię materiały!

Możesz je pobrać z listy lub precyzyjnie wyszukać ze spisu kategorii widocznego po lewej stronie.

Rodzaj materiału

Multimedia

Lekcja interaktywna - Metale i niemetale

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Lekcja interaktywna - Kwasy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Lekcja interaktywna - Rodzaje mieszanin

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Multibook - wersja online

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Multibook - wersja do pobrania

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Programy nauczania

Program nauczania

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Opinia o programie

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Program nauczania (wydanie 2023)

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Materiały metodyczne

Rozkład materiału - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Plan wynikowy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Rozkład materiału - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Plan wynikowy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Suplement KWASY - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Suplement KWASY - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Suplement KWASY - materiał metodyczny - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Suplement KWASY - materiał metodyczny - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Mikser przyrodniczy - wokół buraka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbiór szkoleń w pandemii z zeszłego roku

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Układ okresowy pierwiastków

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Statki z chemią

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

MACdomino - nazwy, wzory lub modele związków dwupierwiastkowych

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Mikser przyrodniczy - nafta w teMACie

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Mikser przyrodniczy - szkoła na fali

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Czas na plony - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Ciepło czy zimno - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Narzędzia diagnostyczne

Diagnoza wstępna uczniów kl.7

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Diagnoza końcowa uczniów po kl.7 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Diagnoza końcowa uczniów po kl.7 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny – artykuł

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny – dokumentacja – wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny – dokumentacja – wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny - Be on diet – blessing or curse. Food energy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny - Be on diet – blessing or curse. Food energy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny - Zróbmy szlam, zbadajmy życie! Kolumna Winogradskiego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny - Zróbmy szlam, zbadajmy życie! Kolumna Winogradskiego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusze zajęć

Scenariusz 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dzień kropki - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dzień kropki - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Słodka tęcza - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Flaga w probówce - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2 1.2 Substancje i ich właściwości - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2 1.2 Substancje i ich właściwości - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4 1.4 Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4 1.4 Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 8 1.7 Metale i niemetale - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 8 1.7 Metale i niemetale - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 9 Podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 9 Podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 10 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 10 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 11 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 11 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 12 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 12 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 13 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 13 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 14 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 14 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 15 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 15 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 16 2.6 Izotopy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 16 2.6 Izotopy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 17 Podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 17 Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 18 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 18 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 19 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 19 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 20 3.2 Wiązanie jonowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 20 3.2 Wiązanie jonowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 21 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 21 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 22 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 22 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 23 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 23 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 24 Podsumowanie działu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 24 Podsumowanie działu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 25 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 25 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 26 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 26 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 27 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 27 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 28 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 28 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 29 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 29 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 30 4.4 Prawo zachowania masy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 30 4.4 Prawo zachowania masy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 31 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 31 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 32 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 32 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 33 Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 33 Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 34 5.1 Powietrze, gazy szlachetne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 34 5.1 Powietrze, gazy szlachetne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 35 5.2 Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 35 5.2 Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 36 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 36 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 37 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 37 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 38 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 38 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 39 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 39 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 40 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 40 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 41 Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 41 Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 42 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 42 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 43 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 43 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 44 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 44 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 45 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 45 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 46 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 46 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 47 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 47 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 48 Podsumowanie działu 6 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 48 Podsumowanie działu 6 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 49 7.1 Wzory i nazwy kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 49 7.1 Wzory i nazwy kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 50 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 50 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 51 7.3 Kwasy tlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 51 7.3 Kwasy tlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 52 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 52 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 53 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 53 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 54 Podsumowanie działu 7 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 54 Podsumowanie działu 7 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział 2 - scenariusze zajęć

Scenariusz 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

DEMO - dostępne po zalogowaniu

Scenariusz 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

CaO

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

CH4

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karty pracy z dostosowaniami

Karta pracy 4.1 z dostosowaniami Prawo stałości składu związku chemicznego 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 z dostosowaniami Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 6 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 z dostosowaniami Kwasy beztlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 z dostosowaniami Kwasy tlenowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.5 Porównanie właściwości kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 z dostosowaniami Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 6 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 z dostosowaniami Kwasy beztlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 z dostosowaniami Kwasy tlenowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.5 Porównanie właściwości kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 z dostosowaniami - Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 z dostosowaniami - Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 z dostosowaniami - Substancje proste substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 z dostosowaniami - Substancje proste substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego polozenie w ukladzie okresowym 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Budowa atomu protony neutrony i elektrony 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Budowa atomu protony neutrony i elektrony 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Budowa atomu protony neutrony i elektrony 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Budowa atomu protony neutrony i elektrony 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.3 z dostosowaniami - Masa atomowa masa cząsteczkowa - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.3 z dostosowaniami - Masa atomowa masa cząsteczkowa - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Uklad okresowy pierwiastków chemicznych wprowadzenie 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Uklad okresowy pierwiastków chemicznych wprowadzenie 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Uklad okresowy pierwiastków chemicznych wprowadzenie 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Uklad okresowy pierwiastków chemicznych wprowadzenie 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.1 z dostosowaniami - Atomy i cząsteczki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.1 z dostosowaniami - Atomy i cząsteczki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego polozenie w ukladzie okresowym 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego polozenie w ukladzie okresowym 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego polozenie w ukladzie okresowym 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 z dostosowaniami - Izotopy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 z dostosowaniami - Izotopy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 z dostosowaniami - Izotopy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 z dostosowaniami - Izotopy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami Rodzaj wiązania a wlaściwości zwiazku chemicznego 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami - Rodzaj wiazania a wlaściwości zwiazku chemicznego 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami - Rodzaj wiazania a wlaściwości zwiazku chemicznego 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami Rodzaj wiązania a wlaściwości zwiazku chemicznego 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział 4 - karty pracy z dost.

Karta pracy 4.1 z dostosowaniami Prawo stałości składu związku chemicznego 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział 5 - karty pracy z dost.

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 z dostosowaniami Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 z dostosowaniami Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział 6 - karty pracy z dost.

Karta pracy z dostosowaniami 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 6 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 6 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział 7 - karty pracy z dost.

Karta pracy z dostosowaniami 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 z dostosowaniami Kwasy beztlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 z dostosowaniami Kwasy tlenowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.5 Porównanie właściwości kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 z dostosowaniami Kwasy beztlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 z dostosowaniami Kwasy tlenowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 7.5 Porównanie właściwości kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karty pracy z przewodnika

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powietrze gazy szlachetne - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powietrze gazy szlachetne - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlen - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlen - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenek węgla - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenek węgla - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wodór cz.1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wodór cz.1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wodór cz.2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wodór cz.2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz3 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz3 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz4 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz4 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Zanieczyszczenia powietrza - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Zanieczyszczenia powietrza - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Woda właściwości i rodzaje roztworów cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Woda właściwości i rodzaje roztworów cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Woda właściwości i rodzaje roztworów cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Woda właściwości i rodzaje roztworów cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Rrozpuszczalnosc substancji stężenie procentowe roztworu cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Rrozpuszczalnosc substancji stężenie procentowe roztworu cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Rrozpuszczalnosc substancji stężenie procentowe roztworu cz3 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Rrozpuszczalnosc substancji stężenie procentowe roztworu cz3 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe cz3 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe cz3 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wzory i nazwy kwasów - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wzory i nazwy kwasów - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Kwasy tlenowe - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Kwasy tlenowe - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Dysocjacja jonowa kwasów cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Dysocjacja jonowa kwasów cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Dysocjacja jonowa kwasów cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Dysocjacja jonowa kwasów cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Podsumowanie działu VII - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Podsumowanie działu VII - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Rozpuszczalność substancji cz2 wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Rozpuszczalność substancji cz2 wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Rozpuszczalność substancji cz4 wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Rozpuszczalność substancji cz4 wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Odczyn roztworu wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Odczyn roztworu wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Wzory i nazwy kwasów wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Wzory i nazwy kwasów wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Kwasy beztlenowe wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Kwasy beztlenowe wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Kwasy tlenowe wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Kwasy tlenowe wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Porównanie właściwości kwasów wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Porównanie właściwości kwasów wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Podsumowanie działu VI wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Podsumowanie działu VI wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Podsumowanie działu VII wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Podsumowanie działu VII wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dzień kropki - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dzień kropki - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Słodka tęcza - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Barwy jesieni - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Flaga w probówce - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Przyrodnicza armatka - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Musujące love - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Czas na plony - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Ciepło czy zimno - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 8 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 8 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 9 1.4 Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 9 1.4 Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 10 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 10 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 11 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 11 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 12 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 12 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 13 1.7 Metale i niemetale 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 13 1.7 Metale i niemetale 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 14 1.7 Metale i niemetale 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 14 1.7 Metale i niemetale 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 15 1.7 Metale i niemetale 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 15 1.7 Metale i niemetale 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 16 1.7 Metale i niemetale 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 16 1.7 Metale i niemetale 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 17 1.7 Metale i niemetale 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 17 1.7 Metale i niemetale 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 18 Podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 18 Podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 19 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 19 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 20 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 20 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 21 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 21 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 22 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 22 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 23 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 23 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 24 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 24 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 25 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 25 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 26 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 26 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 27 2.6 Izotopy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 27 2.6 Izotopy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 28 2.6 Izotopy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 28 2.6 Izotopy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 29 Podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 29 Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 30 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 30 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 31 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 31 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 32 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 32 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 33 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 33 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 34 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 34 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 35 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 35 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 36 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 36 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 37 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 37 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 38 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 38 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 39 Podsumowanie działu 3 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 39 Podsumowanie działu 3 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 40 Podsumowanie działu 3 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 40 Podsumowanie działu 3 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 41 Podsumowanie działu 3 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 41 Podsumowanie działu 3 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 42 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 42 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 43 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 43 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 44 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 44 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 45 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 45 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 46 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 46 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 47 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 47 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 48 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 48 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 49 4.4 Prawo zachowania masy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 49 4.4 Prawo zachowania masy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 50 4.4 Prawo zachowania masy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 50 4.4 Prawo zachowania masy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 51 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 51 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 52 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 52 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 53 Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 53 Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 54 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 54 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 55 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 55 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 56 5.2 Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 56 5.2 Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 57 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 57 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 58 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 58 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 59 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 59 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 60 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 60 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 61 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 61 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 62 5.5 Tlenki metali i niemetali 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 62 5.5 Tlenki metali i niemetali 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 63 5.5 Tlenki metali i niemetali 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 63 5.5 Tlenki metali i niemetali 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 64 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 64 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 65 Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 65 Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 66 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 66 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 67 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 67 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 68 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 68 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 69 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 69 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 70 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 70 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 71 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 71 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 72 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 72 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 73 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 73 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 74 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 74 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 75 Podsumowanie działu 6 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 75 Podsumowanie działu 6 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 76 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 76 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 77 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 77 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 78 7.1 Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 78 7.1 Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 79 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 79 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 80 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 80 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 81 7.3 Kwasy tlenowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 81 7.3 Kwasy tlenowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 82 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 82 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 83 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 83 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 84 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 84 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 85 Podsumowanie działu 7 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 85 Podsumowanie działu 7 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 86 Podsumowanie działu 7 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 86 Podsumowanie działu 7 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to!

Zbadaj to! Słodka tęcza - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Słodka tęcza - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Barwy jesieni - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Barwy jesieni - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Flaga w probówce - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Flaga w probówce - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Ciepłe lody - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Ciepłe lody - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Przyrodnicza armatka - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Przyrodnicza armatka - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Musujące love - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Musujące love - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Czas na plony - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Czas na plony - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Ciepło czy zimno - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Ciepło czy zimno - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Kuchenne laboratorium - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Kuchenne laboratorium - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Mini gaśnica pianowa - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Mini gaśnica pianowa - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział 1 - karty pracy z dost.

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 z dostosowaniami - Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 z dostosowaniami - Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 z dostosowaniami - Substancje proste substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 z dostosowaniami - Substancje proste substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział 2 - karty pracy z dost.

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego polozenie w ukladzie okresowym 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Budowa atomu protony neutrony i elektrony 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Budowa atomu protony neutrony i elektrony 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Budowa atomu protony neutrony i elektrony 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Budowa atomu protony neutrony i elektrony 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.3 z dostosowaniami - Masa atomowa masa cząsteczkowa - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.3 z dostosowaniami - Masa atomowa masa cząsteczkowa - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Uklad okresowy pierwiastków chemicznych wprowadzenie 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Uklad okresowy pierwiastków chemicznych wprowadzenie 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Uklad okresowy pierwiastków chemicznych wprowadzenie 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Uklad okresowy pierwiastków chemicznych wprowadzenie 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.1 z dostosowaniami - Atomy i cząsteczki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.1 z dostosowaniami - Atomy i cząsteczki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego polozenie w ukladzie okresowym 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego polozenie w ukladzie okresowym 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego polozenie w ukladzie okresowym 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 z dostosowaniami - Izotopy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 z dostosowaniami - Izotopy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 z dostosowaniami - Izotopy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 z dostosowaniami - Izotopy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział 3 - karty pracy z dost.

Karta pracy z dostosowaniami 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami Rodzaj wiązania a wlaściwości zwiazku chemicznego 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami - Rodzaj wiazania a wlaściwości zwiazku chemicznego 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami - Rodzaj wiazania a wlaściwości zwiazku chemicznego 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami Rodzaj wiązania a wlaściwości zwiazku chemicznego 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami - Wartosciowość pierwiastkow w zwiazkach chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 3.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Modele 3D

1,1,2,2-Tetrabromoetan

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

1,2-Dibromoeten

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

But-1-en

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

But-1-yn

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

But-2-en

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

But-2-yn

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Butan

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Butan-1-ol

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Butan-2-ol

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Celuloza

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Chlorekcyny4

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Etan

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Etanian etylu

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Etanian metylu

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Etanol

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Eten

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Etyn

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Fruktoza

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Glicyna

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Glukoza

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Jodekcyny4

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas Butanowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas cytrynowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas etanowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas metanowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas mlekowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas oleinowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas palmitynowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas pentanowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas propanowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas stearynowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Kwas szczawiowy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Metan

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Metanian etylu

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Metanian metylu

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Metanol

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Pent-1-en

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Pent-1-yn

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Pent-2-en

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Pent-2-yn

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Pentan

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Pentan-1-ol

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7