Wypełnij pola po prawej stronie i w łatwy sposób odszukaj interesujące Cię materiały!

Możesz je pobrać z listy lub precyzyjnie wyszukać ze spisu kategorii widocznego po lewej stronie.

Rodzaj materiału

Programy nauczania

Program nauczania

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Opinia o programie

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Materiały metodyczne

Rozkład materiału - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Plan wynikowy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Rozkład materiału - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Plan wynikowy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Suplement KWASY - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Suplement KWASY - materiał metodyczny - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Mikser przyrodniczy - wokół buraka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbiór szkoleń w pandemii z zeszłego roku

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Układ okresowy pierwiastków

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Statki z chemią

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

MACdomino - nazwy, wzory lub modele związków dwupierwiastkowych

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7
nowość

Mikser przyrodniczy - nafta w teMACie

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7
nowość

Mikser przyrodniczy - szkoła na fali

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7
nowość

Zbadaj to! Czas na plony - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Narzędzia diagnostyczne

Instrukcja obsługi aplikacji „Ocena pracy nauczyciela” (konto dyrektora)

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Instrukcja obsługi aplikacji „Ocena pracy nauczyciela” (konto nauczyciel)

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Diagnoza wstępna uczniów kl.7

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Diagnoza końcowa uczniów po kl.7 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Diagnoza końcowa uczniów po kl.7 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdziany, testy, ćwiczenia

Odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 1. Substancje Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 1. Substancje Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 2. Świat okiem chemika Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 2. Świat okiem chemika Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 3. Jak to jest połączone? Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 3. Jak to jest połączone? Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 4. Ważne prawa Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 4. Ważne prawa Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 5. Gazy i tlenki Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 5. Gazy i tlenki Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 6. Woda i roztwory wodne Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 6. Woda i roztwory wodne Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 7. Kwasy Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 7. Kwasy Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 1- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 2- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 3- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 4- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 5- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 6- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 7- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 1. Substancje Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 1. Substancje Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 2. Świat okiem chemika Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 2. Świat okiem chemika Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 3. Jak to jest połączone? Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 3. Jak to jest połączone? Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 4. Ważne prawa Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 4. Ważne prawa Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 5. Gazy i tlenki Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 5. Gazy i tlenki Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 6. Woda i roztwory wodne Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 6. Woda i roztwory wodne Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 7. Kwasy Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 7. Kwasy Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 1- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 2- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 3- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 4- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 5- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 6- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 7- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karty pracy, scenariusze

Odpowiedzi do kart pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 Izotopy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 Izotopy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 Prawo zachowania masy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 Prawo zachowania masy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 6 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 Kwasy tlenowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 7 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 7 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 Izotopy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 Izotopy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 Prawo zachowania masy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 Prawo zachowania masy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 6 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 Kwasy tlenowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 7 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 7 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powietrze gazy szlachetne - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powietrze gazy szlachetne - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlen - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlen - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenek węgla - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenek węgla - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wodór cz.1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wodór cz.1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wodór cz.2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wodór cz.2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz3 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz3 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz4 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tlenki metali i niemetali cz4 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Zanieczyszczenia powietrza - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Zanieczyszczenia powietrza - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Woda właściwości i rodzaje roztworów cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Woda właściwości i rodzaje roztworów cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Woda właściwości i rodzaje roztworów cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Woda właściwości i rodzaje roztworów cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Rrozpuszczalnosc substancji stężenie procentowe roztworu cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Rrozpuszczalnosc substancji stężenie procentowe roztworu cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Rrozpuszczalnosc substancji stężenie procentowe roztworu cz3 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Rrozpuszczalnosc substancji stężenie procentowe roztworu cz3 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe cz3 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe cz3 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wzory i nazwy kwasów - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Wzory i nazwy kwasów - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Kwasy tlenowe - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Kwasy tlenowe - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Dysocjacja jonowa kwasów cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Dysocjacja jonowa kwasów cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Dysocjacja jonowa kwasów cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Dysocjacja jonowa kwasów cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Podsumowanie działu VII - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Podsumowanie działu VII - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Rozpuszczalność substancji cz2 wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Rozpuszczalność substancji cz2 wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Rozpuszczalność substancji cz4 wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Rozpuszczalność substancji cz4 wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Odczyn roztworu wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Odczyn roztworu wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Wzory i nazwy kwasów wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Wzory i nazwy kwasów wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Kwasy beztlenowe wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Kwasy beztlenowe wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Kwasy tlenowe wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Kwasy tlenowe wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Porównanie właściwości kwasów wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Porównanie właściwości kwasów wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Podsumowanie działu VI wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Podsumowanie działu VI wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Podsumowanie działu VII wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy w języku ukraińskim. Podsumowanie działu VII wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dzień kropki - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dzień kropki - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Słodka tęcza - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Barwy jesieni - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Flaga w probówce - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7
nowość

Zbadaj to! Przyrodnicza armatka - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7
nowość

Zbadaj to! Musujące love - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7
nowość

Zbadaj to! Czas na plony - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny – artykuł

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny – dokumentacja – wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny – dokumentacja – wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny - Be on diet – blessing or curse. Food energy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny - Be on diet – blessing or curse. Food energy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny - Zróbmy szlam, zbadajmy życie! Kolumna Winogradskiego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Projekt edukacyjny - Zróbmy szlam, zbadajmy życie! Kolumna Winogradskiego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział I - karta pracy

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 Substancje i ich właściwości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 Substancje i ich właściwości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 Metale i niemetale 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział II - karty pracy

Karta pracy 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 Izotopy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 Izotopy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 Izotopy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 2.6 Izotopy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział III - karty pracy

Karta pracy 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.2 Wiązanie jonowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.2 Wiązanie jonowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 3 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział IV - karty pracy

Karta pracy 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 Prawo zachowania masy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 Prawo zachowania masy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 Prawo zachowania masy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 Prawo zachowania masy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział V - karty prac

Karta pracy 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 Powietrze, gazy szlachetne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 Tlenki metali i niemetali 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział VI - karty pracy

Karta pracy 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 6 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 6 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział VII - karty prac

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 Kwasy tlenowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 7 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 7 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 Kwasy tlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 Kwasy tlenowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 7 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy Podsumowanie działu 7 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusze zajęć

Scenariusz 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.2 Substancje i ich właściwości - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.4 Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.7 Metale i niemetale - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.6 Izotopy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.2 Wiązanie jonowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.4 Prawo zachowania masy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.1 Powietrze, gazy szlachetne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.2 Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 6 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.1 Wzory i nazwy kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.3 Kwasy tlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 7 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.2 Substancje i ich właściwości - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.4 Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.7 Metale i niemetale - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.6 Izotopy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.2 Wiązanie jonowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.4 Prawo zachowania masy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.1 Powietrze, gazy szlachetne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.2 Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 6 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.1 Wzory i nazwy kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.3 Kwasy tlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 7 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dzień kropki - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dzień kropki - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Słodka tęcza - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Zbadaj to! Flaga w probówce - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział I - scenariusze

Scenariusz 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.2 Substancje i ich właściwości - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.4 Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.7 Metale i niemetale - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.1 Zasady bezpieczeństwa na lekcjach chemii - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.2 Substancje i ich właściwości - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.3 Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.4 Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.5 Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.6 Substancje proste, substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 1.7 Metale i niemetale - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział II - scenariusze

Scenariusz 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.6 Izotopy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.1 Atomy i cząsteczki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.2 Układ okresowy pierwiastków chemicznych – wprowadzenie - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.3 Masa atomowa, masa cząsteczkowa - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.4 Budowa atomu – protony, neutrony i elektrony - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.5 Budowa atomu pierwiastka chemicznego a jego położenie w układzie okresowym 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 2.6 Izotopy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział III - scenariusze

Scenariusz 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.2 Wiązanie jonowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.1 Wiązania kowalencyjne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.1 Wiązania kowalencyjne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.2 Wiązanie jonowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.3 Rodzaj wiązania a właściwości związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 3.4 Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział IV - scenariusze

Scenariusz 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.4 Prawo zachowania masy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.1 Prawo stałości składu związku chemicznego - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.2 Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.3 Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.4 Prawo zachowania masy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.5 Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 4.5 Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział V - scenariusze

Scenariusz 5.1 Powietrze, gazy szlachetne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.2 Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.1 Powietrze, gazy szlachetne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.2 Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.3 Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.4 Wodór – gaz o najmniejszej gęstości - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.5 Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.5 Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 5.6 Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział VI - scenariusze

Scenariusz 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 6 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.1 Woda – właściwości, rodzaje roztworów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.2 Rozpuszczalność substancji, stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 6.3 Odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 6 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział VII - scenariusze

Scenariusz 7.1 Wzory i nazwy kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.3 Kwasy tlenowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 7 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.1 Wzory i nazwy kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.2 Kwasy beztlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.3 Kwasy tlenowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.4 Dysocjacja jonowa kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz 7.5 Porównanie właściwości kwasów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Scenariusz Podsumowanie działu 7 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział I - sprawdziany

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 1. Substancje Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 1. Substancje Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 1- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 1. Substancje Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 1. Substancje Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 1- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział II - sprawdziany

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 2. Świat okiem chemika Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 2. Świat okiem chemika Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 2- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 2. Świat okiem chemika Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 2. Świat okiem chemika Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 2- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział III - sprawdziany

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 3. Jak to jest połączone? Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 3. Jak to jest połączone? Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 3- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 3. Jak to jest połączone? Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 3. Jak to jest połączone? Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 3- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział IV - sprawdziany

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 4. Ważne prawa Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 4. Ważne prawa Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 4- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 4. Ważne prawa Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 4. Ważne prawa Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 4- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział V - sprawdziany

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 5. Gazy i tlenki Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 5. Gazy i tlenki Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 5- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 5. Gazy i tlenki Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 5. Gazy i tlenki Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 5- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział VI - sprawdziany

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 6. Woda i roztwory wodne Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 6. Woda i roztwory wodne Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 6- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 6. Woda i roztwory wodne Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 6. Woda i roztwory wodne Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 6- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Dział VII - sprawdziany

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 7. Kwasy Grupa A - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 7. Kwasy Grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 7- grupy A i B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 7. Kwasy Grupa A - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Sprawdzian Sprawdzian wiadomości z działu 7. Kwasy Grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 7- grupy A i B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami

Karta pracy 4.1 z dostosowaniami Prawo stałości składu związku chemicznego 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Tlen - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Tlenek węgla(IV) - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 z dostosowaniami Zanieczyszczenia powietrza - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 z dostosowaniami Woda – właściwości rodzaje roztworów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 z dostosowaniami Woda – właściwości rodzaje roztworów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 6 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 z dostosowaniami Kwasy beztlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 z dostosowaniami Kwasy tlenowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 z dostosowaniami Kwasy tlenowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.5 z dostosowaniami Porównanie właściwości kwasów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.1 z dostosowaniami Prawo stałości składu związku chemicznego 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Rodzaje reakcji chemicznych 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Zapisywanie i odczytywanie przebiegu reakcji chemicznej 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Prawo zachowania masy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 4.5 z dostosowaniami Obliczenia stechiometryczne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Powietrze gazy szlachetne 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Tlen - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Tlenek węgla(IV) - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.4 z dostosowaniami Wodór – gaz o najmniejszej gęstości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.5 z dostosowaniami Tlenki metali i niemetali 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 5.6 z dostosowaniami Zanieczyszczenia powietrza - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 z dostosowaniami Woda – właściwości rodzaje roztworów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.1 z dostosowaniami Woda – właściwości rodzaje roztworów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.2 z dostosowaniami Rozpuszczalność substancji stężenie procentowe roztworu 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 6.3 z dostosowaniami Odczyn roztworu wskaźniki kwasowo-zasadowe 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 6 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.1 z dostosowaniami Wzory i nazwy kwasów 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.2 z dostosowaniami Kwasy beztlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 z dostosowaniami Kwasy tlenowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.3 z dostosowaniami Kwasy tlenowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.4 z dostosowaniami Dysocjacja jonowa kwasów 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 7.5 z dostosowaniami Porównanie właściwości kwasów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 7 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Zasady bezpieczeństwa na lekcji chemii 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 z dostosowaniami - Substancje i ich właściwości 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 z dostosowaniami - Substancje i ich właściwości 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 z dostosowaniami - Substancje i ich właściwości 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.2 z dostosowaniami - Substancje i ich właściwości 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 z dostosowaniami - Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.3 z dostosowaniami - Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Gęstość substancji - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Gęstość substancji - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 z dostosowaniami - Substancje proste substancje złożone a mieszaniny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.6 z dostosowaniami - Substancje proste substancje złożone a mieszaniny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7

Karta pracy 1.7 z dostosowaniami - Metale niemietale 5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 7