Wypełnij pola po prawej stronie i w łatwy sposób odszukaj interesujące Cię materiały!

Możesz je pobrać z listy lub precyzyjnie wyszukać ze spisu kategorii widocznego po lewej stronie.

Rodzaj materiału

Multimedia

Multibook - wersja do pobrania

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Lekcja interaktywna - Kwasy karboksylowe

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Lekcja interaktywna - Cukry, białka, tłuszcze

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Lekcja interaktywna - Cukry, białka, tłuszcze - scenariusz

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Lekcja interaktywna - Cukry, białka, tłuszcze - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Programy nauczania

Program nauczania

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Opinia o programie

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Program nauczania (wydanie 2023)

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Materiały metodyczne

Rozkład materiału - plik PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Suplement KWASY - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Suplement KWASY - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Suplement KWASY - materiał metodyczny - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Suplement KWASY - materiał metodyczny - pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Plan wynikowy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Plan wynikowy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Rozkład materiału - plik DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Układ okresowy pierwiastków

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Statki z chemią

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

MACdomino - nazwy, wzory lub modele związków dwupierwiastkowych

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Mikser przyrodniczy - nafta w teMACie

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Mikser przyrodniczy - szkoła na fali

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Czas na plony - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Ciepło czy zimno - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Narzędzia diagnostyczne

Diagnoza wstępna uczniów kl.8 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Diagnoza wstępna uczniów kl.8 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Diagnoza końcowa uczniów po kl.8 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Diagnoza końcowa uczniów po kl.8 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdziany, testy, ćwiczenia

Odpowiedzi do zadań do zeszytu ćwiczeń

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Odpowiedzi do podręcznika.

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karty pracy z przewodnika

Karta pracy 1.1 Wzory i nazwy wodorotlenków - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.2 Wodorotlenki pierwiastków cz.1 grupy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.3 Wodorotlenki pierwiastków cz.2 grupy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 Dysocjacja jonowa soli cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 Dysocjacja jonowa soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 Reakcje zobojętniania cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 Reakcje zobojętniania cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 Reakcje strąceniowe cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 Reakcje strąceniowe cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.1 Węgiel, źródła węglowodorów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.2 Alkany - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.3 Metan i etan - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.4 Właściwości i zastosowanie alkanów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.5 Alkeny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.6 Alkiny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.7 Właściwości węglowodorów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.1 Alkohole - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.2 Metanol i etanol - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.3 Glicerol - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 Kwasy karboksylowe cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 Kwasy karboksylowe cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.6 Długołańcuchowe kwasy karboksylowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.7 Estry - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.1 Tłuszcze - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.2 Białka - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 Cukry cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 Cukry cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu III - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu IV - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu V - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z klasy 7. Kwasy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z klasy 7. Kwasy cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część III cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część III cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część II cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część II cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część IV cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część IV cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część I cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część I cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część V cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część V cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.1 Wzory i nazwy wodorotlenków - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.2 Wodorotlenki pierwiastków cz.1 grupy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.3 Wodorotlenki pierwiastków cz.2 grupy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 Dysocjacja jonowa soli cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 Dysocjacja jonowa soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 Reakcje zobojętniania cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 Reakcje zobojętniania cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 Reakcje strąceniowe cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 Reakcje strąceniowe cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.1 Węgiel, źródła węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.2 Alkany - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.3 Metan i etan - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.4 Właściwości i zastosowanie alkanów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.5 Alkeny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.6 Alkiny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.7 Właściwości węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.1 Alkohole - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.2 Metanol i etanol - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.3 Glicerol - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 Kwasy karboksylowe cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 Kwasy karboksylowe cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.6 Długołańcuchowe kwasy karboksylowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.7 Estry - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.1 Tłuszcze - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.2 Białka - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 Cukry cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 Cukry cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu III - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu IV - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu V - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z klasy 7. Kwasy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z klasy 7. Kwasy cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część III cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część III cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część II cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część II cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część IV cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część IV cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część I cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część I cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część V cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część V cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Estry - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Estry - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tłuszcze - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Tłuszcze - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Białka - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Białka - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Cukry cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Cukry cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Cukry cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Cukry cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział I - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział I - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział II cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział II cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział II cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział II cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział III cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział III cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział III cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział III cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział IV - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział IV - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział V cz. 1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział V cz.1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w języku ukraińskim. Odczyn roztworu wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział V cz. 2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział V cz. 2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dzień kropki - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dzień kropki - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Słodka tęcza - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Barwy jesieni - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Flaga w probówce - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Aktywna chemia − Tajemnice wody - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Gry dydaktyczne o kwasach - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Kuchnia jako nasze - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Laboratorium natury - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Magia kolorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Maraton eksperymentalny z chemią nieorganiczną - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Modelowanie cząsteczek i reakcji chemicznych - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Nomenklatura chemiczna w języku angielskim - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Oprogramowanie chemiczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Pokonać Smo(g)-ka - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Praktyczne otrzymywanie roztworów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Wielki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Wykrywanie cukrów i oznaczanie ich zawartości w produktach spożywczych - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dodatkowa karta pracy - Zanieczyszczenia wody i oznaczanie klasy czystości wody - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Przyrodnicza armatka - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Musujące love - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Czas na plony - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Ciepło czy zimno - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Lekcja interaktywna - Cukry, białka, tłuszcze - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 1 - karty pracy

Karta pracy 1.1 Wzory i nazwy wodorotlenków - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.2 Wodorotlenki pierwiastków cz.1 grupy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.3 Wodorotlenki pierwiastków cz.2 grupy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część I cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część I cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.1 Wzory i nazwy wodorotlenków - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.2 Wodorotlenki pierwiastków cz.1 grupy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.3 Wodorotlenki pierwiastków cz.2 grupy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu I cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część I cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część I cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział I - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział I - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 2 - karty pracy

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 Dysocjacja jonowa soli cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 Dysocjacja jonowa soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 Reakcje zobojętniania cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 Reakcje zobojętniania cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 Reakcje strąceniowe cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 Reakcje strąceniowe cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część II cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część II cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 Wzory i nazwy soli cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 Dysocjacja jonowa soli cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 Dysocjacja jonowa soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 Reakcje zobojętniania cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 Reakcje zobojętniania cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 Metody otrzymywania soli cz.4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 Reakcje strąceniowe cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 Reakcje strąceniowe cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu II cz.5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część II cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część II cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział II cz1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział II cz1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział II cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział II cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 3 - karty pracy

Karta pracy 3.1 Węgiel, źródła węglowodorów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.2 Alkany - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.3 Metan i etan - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.4 Właściwości i zastosowanie alkanów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.5 Alkeny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.6 Alkiny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.7 Właściwości węglowodorów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu III - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część III cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część III cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.1 Węgiel, źródła węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.2 Alkany - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.3 Metan i etan - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.4 Właściwości i zastosowanie alkanów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.5 Alkeny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.6 Alkiny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.7 Właściwości węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu III - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część III cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część III cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział III cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział III cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział III cz2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział III cz2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 4 - karty pracy

Karta pracy 4.1 Alkohole - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.2 Metanol i etanol - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.3 Glicerol - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 Kwasy karboksylowe cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 Kwasy karboksylowe cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.6 Długołańcuchowe kwasy karboksylowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.7 Estry - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu IV - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część IV cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część IV cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.1 Alkohole - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.2 Metanol i etanol - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.3 Glicerol - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 Kwasy karboksylowe cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 Kwasy karboksylowe cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.6 Długołańcuchowe kwasy karboksylowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.7 Estry - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu IV - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część IV cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część IV cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział IV - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział IV - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 5 - karty pracy

Karta pracy 5.1 Tłuszcze - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.2 Białka - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 Cukry cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 Cukry cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu V - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część V cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część V cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.1 Tłuszcze - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.2 Białka - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 Cukry cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 Cukry cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Podsumowanie działu V - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część V cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy Powtórzenie z kl. 7–8, część V cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział V cz. 1 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział V cz.1 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział V cz. 2 - wersja pdf

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy w jezyku ukraińskim. Powtórzenie z klas 7-8 - Dział V cz. 2 - wersja doc

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusze zajęć

Scenariusz 1.1 Wzory i nazwy wodorotlenków - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.2 Wodorotlenki pierwiastków cz.1 grupy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.3 Wodorotlenki pierwiastków cz.2 grupy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.1 Wzory i nazwy soli cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.1 Wzory i nazwy soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.2 Dysocjacja jonowa soli - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.3 Reakcje zobojętniania - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.5 Reakcje strąceniowe cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.5 Reakcje strąceniowe cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.1 Węgiel, źródła węglowodorów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.2 Alkany - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.3 Metan i etan - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.4 Właściwości i zastosowanie alkanów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.5 Alkeny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.6 Alkiny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.7 Właściwości węglowodorów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.1 Alkohole - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.2 Metanol i etanol - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.3 Glicerol - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.4 Kwasy karboksylowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.6 Długołańcuchowe kwasy karboksylowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.7 Estry - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.1 Tłuszcze - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.2 Białka - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.3 Cukry - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu I - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu II cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu II cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu III - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu IV - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu V - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z klasy 7. Kwasy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część III - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część II - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część IV - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część I - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część V - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.1 Wzory i nazwy wodorotlenków - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.2 Wodorotlenki pierwiastków cz.1 grupy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.3 Wodorotlenki pierwiastków cz.2 grupy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.1 Wzory i nazwy soli cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.1 Wzory i nazwy soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.2 Dysocjacja jonowa soli - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.3 Reakcje zobojętniania - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.5 Reakcje strąceniowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.5 Reakcje strąceniowe cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.1 Węgiel, źródła węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.2 Alkany - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.3 Metan i etan - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.4 Właściwości i zastosowanie alkanów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.5 Alkeny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.6 Alkiny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.7 Właściwości węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.1 Alkohole - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.2 Metanol i etanol - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.3 Glicerol - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.4 Kwasy karboksylowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.6 Długołańcuchowe kwasy karboksylowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.7 Estry - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.1 Tłuszcze - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.2 Białka - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.3 Cukry - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu I - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu II - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu II cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu III - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu IV - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu V - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z klasy 7. Kwasy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część III - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część II - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część IV - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część I - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część V - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Odpowiedzi do kart pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dzień kropki - karta pracy

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dzień kropki - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Słodka tęcza - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Zbadaj to! Flaga w probówce - metodyka

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Aktywna chemia − Tajemnice wody - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Gry dydaktyczne o kwasach - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Kuchnia jako nasze - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Laboratorium natury - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Magia kolorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Maraton eksperymentalny z chemią nieorganiczną - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Modelowanie cząsteczek i reakcji chemicznych - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Nomenklatura chemiczna w języku angielskim - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Oprogramowanie chemiczne - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Pokonać Smo(g)-ka - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Praktyczne otrzymywanie roztworów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Wielki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Wykrywanie cukrów i oznaczanie ich zawartości w produktach spożywczych - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz dodatkowy - Zanieczyszczenia wody i oznaczanie klasy czystości wody - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Lekcja interaktywna - Cukry, białka, tłuszcze - scenariusz

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 1 - scenariusze zajęć

Scenariusz 1.1 Wzory i nazwy wodorotlenków - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.2 Wodorotlenki pierwiastków cz.1 grupy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.3 Wodorotlenki pierwiastków cz.2 grupy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu I - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część I - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.1 Wzory i nazwy wodorotlenków - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.2 Wodorotlenki pierwiastków cz.1 grupy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.3 Wodorotlenki pierwiastków cz.2 grupy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.4 Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 1.5 Dysocjacja jonowa zasad cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu I - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część I - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 2 - scenariusze zajęć

Scenariusz 2.1 Wzory i nazwy soli cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.1 Wzory i nazwy soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.2 Dysocjacja jonowa soli - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.3 Reakcje zobojętniania - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.5 Reakcje strąceniowe cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.5 Reakcje strąceniowe cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu II cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu II cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część II - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.1 Wzory i nazwy soli cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.1 Wzory i nazwy soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.2 Dysocjacja jonowa soli - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.3 Reakcje zobojętniania - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.4 Metody otrzymywania soli cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.5 Reakcje strąceniowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 2.5 Reakcje strąceniowe cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu II - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu II cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część II - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 3 - scenariusze zajęć

Scenariusz 3.1 Węgiel, źródła węglowodorów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.2 Alkany - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.3 Metan i etan - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.4 Właściwości i zastosowanie alkanów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.5 Alkeny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.6 Alkiny - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.7 Właściwości węglowodorów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu III - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część III - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.1 Węgiel, źródła węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.2 Alkany - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.3 Metan i etan - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.4 Właściwości i zastosowanie alkanów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.5 Alkeny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.6 Alkiny - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 3.7 Właściwości węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu III - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część III - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 4 - scenariusze zajęć

Scenariusz 4.1 Alkohole - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.2 Metanol i etanol - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.3 Glicerol - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.4 Kwasy karboksylowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.6 Długołańcuchowe kwasy karboksylowe - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.7 Estry - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu IV - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część IV - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.1 Alkohole - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.2 Metanol i etanol - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.3 Glicerol - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.4 Kwasy karboksylowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.6 Długołańcuchowe kwasy karboksylowe - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 4.7 Estry - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu IV - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część IV - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 5 - scenariusze zajęć

Scenariusz 5.1 Tłuszcze - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.2 Białka - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.3 Cukry - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu V - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część V - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.1 Tłuszcze - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.2 Białka - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz 5.3 Cukry - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Podsumowanie działu V - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Scenariusz Powtórzenie z kl. 7–8, część V - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdziany, testy

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów - grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów - grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 4 grupy a i b - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 4 grupy a i b - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 1 - sprawdziany

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 1. Wodorotlenki cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 2 - sprawdziany

Sprawdzian 2. Sole cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 2. Sole cz.3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 3 - sprawdziany

Sprawdzian 3. Węglowodory cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 3. Węglowodory 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 4 - sprawdziany

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów - grupa B - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów - grupa B - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 4. Pochodne węglowodorów 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 4 grupy a i b - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Odpowiedzi do sprawdzianu po dziale 4 grupy a i b - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 5 - sprawdziany

Sprawdzian 5. Biologia i chemia cz.1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia cz.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia cz.3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia cz.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Sprawdzian 5. Biologia i chemia 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Klucze odpowiedzi

Odpowiedzi do podręcznika.

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8
nowość

Odpowiedzi do kart pracy z dostosowaniami - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8
nowość

Odpowiedzi do kart pracy z dostosowaniami - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny – My wobec klimatu – konferencja dla społeczności szkolnej – wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny – My wobec klimatu – konferencja dla społeczności szkolnej – wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny – artykuł

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny – dokumentacja – wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny – dokumentacja – wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny - KarboksyLove – czyli co warto wiedzieć o kwasach karboksylowych - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny - KarboksyLove – czyli co warto wiedzieć o kwasach karboksylowych - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny - Stwórz sobie busz - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny - Stwórz sobie busz - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny - Szkolny festiwal nauki - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny - Szkolny festiwal nauki - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Projekt edukacyjny - Szkolny festiwal nauki - tablica wyników

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karty pracy z dostosowaniami

Karta pracy 3.1 z dostosowaniami Węgiel źródła węglowodorów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.2 z dostosowaniami Alkany 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami Metan i etan 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami Właściwości i zastosowanie alkanów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.5 z dostosowaniami Alkeny 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 3.6 Alkiny 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.7 z dostosowaniami Właściwości węglowodorów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 3 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 4.1 Alkohole 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Metanol i etanol 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Glicerol 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Kwasy karboksylowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Kwasy karboksylowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.6 z dostosowaniami Długołańcuchowe kwasy karboksylowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.7 z dostosowaniami Estry 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Tłuszcze 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Białka 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Cukry 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Cukry 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część I 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część I 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część II 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część II 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część III 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część III 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część IV 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część IV 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część V 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część V 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.1 z dostosowaniami Węgiel źródła węglowodorów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.2 z dostosowaniami Alkany 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami Metan i etan 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami Właściwości i zastosowanie alkanów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.5 z dostosowaniami Alkeny 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 3.6 Alkiny 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.7 z dostosowaniami Właściwości węglowodorów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 3 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 4.1 Alkohole 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Metanol i etanol 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Glicerol 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Kwasy karboksylowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Kwasy karboksylowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.6 z dostosowaniami Długołańcuchowe kwasy karboksylowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.7 z dostosowaniami Estry 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Tłuszcze 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Białka 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Cukry 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Cukry 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część I 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część I 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część II 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część II 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część III 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część III 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część IV 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część IV 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część V 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część V 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Wzory i nazwy wodorotlenów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Wzory i nazwy wodorotlenów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.2 z dostosowaniami - Wodorotlenki pierwiastków 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.2 z dostosowaniami - Wodorotlenki pierwiastków 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 1.3 Wodorotlenki pierwiastków 2 grupy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 1.3 Wodorotlenki pierwiastków 2 grupy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.4 z dostosowaniami - Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa zasad 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa zasad 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa zasad 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa zasad 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa zasad 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.5 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa zasad 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 z dostosowaniami - Wzory i nazwy soli 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 z dostosowaniami - Wzory i nazwy soli 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 2.1 Wzory i nazwy soli 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 2.1 Wzory i nazwy soli 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa soli 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa soli 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa soli 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.2 z dostosowaniami - Dysocjacja jonowa soli 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 z dostosowaniami - Reakcje zobojętniania 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 z dostosowaniami - Reakcje zobojętniania 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 z dostosowaniami - Reakcje zobojętniania 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Metody otrzymywania soli 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Metody otrzymywania soli 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Metody otrzymywania soli 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Metody otrzymywania soli 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 2.4 Metody otrzymywania soli 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 2.4 Metody otrzymywania soli 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Reakcje straceniowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.5 z dostosowaniami - Reakcje straceniowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 2.5 Reakcje strąceniowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 2.5 Reakcje strąceniowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 z dostosowaniami - Wzory i nazwy soli 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.1 z dostosowaniami - Wzory i nazwy soli 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.3 z dostosowaniami - Reakcje zobojętniania 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Metody otrzymywania soli 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 2.4 z dostosowaniami - Metody otrzymywania soli 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 1. 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 1. 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 1.2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 1.2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 1. 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 1. 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2. 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2. 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2. 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2. 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2. 3 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2. 3 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2. 4 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2. 4 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2.5 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - podsumowanie działu 2.5 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - powtórzenie kwasy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - powtórzenie kwasy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami - powtórzenie kwasy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 3 - karty pracy z dost.

Karta pracy 3.1 z dostosowaniami Węgiel źródła węglowodorów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.2 z dostosowaniami Alkany 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami Metan i etan 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami Właściwości i zastosowanie alkanów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.5 z dostosowaniami Alkeny 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 3.6 Alkiny 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.7 z dostosowaniami Właściwości węglowodorów 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 3 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część III 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część III 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.1 z dostosowaniami Węgiel źródła węglowodorów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.2 z dostosowaniami Alkany 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.3 z dostosowaniami Metan i etan 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.4 z dostosowaniami Właściwości i zastosowanie alkanów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.5 z dostosowaniami Alkeny 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 3.6 Alkiny 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 3.7 z dostosowaniami Właściwości węglowodorów 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 3 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część III 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część III 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 4 - karty pracy z dost.

Karta pracy z dostosowaniami 4.1 Alkohole 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Metanol i etanol 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Glicerol 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Kwasy karboksylowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Kwasy karboksylowe 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.6 z dostosowaniami Długołańcuchowe kwasy karboksylowe 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.7 z dostosowaniami Estry 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część IV 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część IV 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 4.1 Alkohole 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.2 z dostosowaniami Metanol i etanol 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.3 z dostosowaniami Glicerol 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Kwasy karboksylowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.4 z dostosowaniami Kwasy karboksylowe 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 4.5 Kwas metanowy i kwas etanowy 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.6 z dostosowaniami Długołańcuchowe kwasy karboksylowe 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 4.7 z dostosowaniami Estry 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 4 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część IV 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część IV 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 5 - karty pracy z dost.

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Tłuszcze 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Białka 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Cukry 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Cukry 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część V 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część V 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.1 z dostosowaniami Tłuszcze 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.2 z dostosowaniami Białka 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Cukry 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 5.3 z dostosowaniami Cukry 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Podsumowanie działu 5 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część V 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część V 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Dział 1 - karty pracy z dost.

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część I 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część I 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część I 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami Powtórzenie z kl. 7–8 część I 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Wzory i nazwy wodorotlenów - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.1 z dostosowaniami - Wzory i nazwy wodorotlenów - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.2 z dostosowaniami - Wodorotlenki pierwiastków 1 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy 1.2 z dostosowaniami - Wodorotlenki pierwiastków 1 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 1.3 Wodorotlenki pierwiastków 2 grupy 2 - wersja DOC

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8

Karta pracy z dostosowaniami 1.3 Wodorotlenki pierwiastków 2 grupy 2 - wersja PDF

 • Szkoła podstawowa 4-8
 • Chemia
 • Klasa 8