Biologia

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

719389

  • Przedmiot:
    Matematyka

Multimedialne Pracownie Przyrodnicze to sprawdzony merytorycznie materiał do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej, przy pomocy którego przeprowadzisz ciekawe lekcje w szkole podstawowej oparte o zgodne z podstawą programową zasoby interaktywne.

Zestaw Biologia przeznaczony dla klas 5-8 zawiera:

- 14 zagadnień,
- 42 lekcje (po 14 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),
- 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów 72 interaktywne obiekty (pokazy slajdów, interaktywne ilustracje),
- 14 gier dydaktycznych,
- 3 plansze interaktywne,
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym.

Lista zagadnień opracowanych w MPP: BIOLOGIA

1) Biologia jako nauka
2) Ekologia i ochrona środowiska
3) Budowa i funkcjonowanie komórki
4) Chemizm życia
5) Ewolucja życia
6) Funkcjonowanie organizmów
7) Królestwo roślin
8) Królestwo zwierząt. Bezkręgowce
9) Królestwo zwierząt. Kręgowce
10) Organizm człowieka. Część 1
11) Organizm człowieka. Część 2
12) Genetyka
13) Bakterie i wirusy
14) Stan zdrowia i choroby

Wersja demonstracyjna: 

LEKCJA - POWTÓRZ WIEDZĘ
LEKCJA - SPRAWDŹ SIĘ
LEKCJA - CZAS NA TEST


Podobne produkty