Chemia

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

719388

Multimedialne Pracownie Przyrodnicze to sprawdzony merytorycznie materiał do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej, przy pomocy którego przeprowadzisz ciekawe lekcje w szkole podstawowej oparte o zgodne z podstawą programową zasoby interaktywne.

Zestaw Chemia przeznaczony dla klas 7-8 zawiera:

- 11 zagadnień
- 33 lekcje (po 11 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),
- 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D,
- 11 gier dydaktycznych,
- 4 plansze interaktywne,
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym.

Lista zagadnień opracowanych w MPP: CHEMIA

1) Materia
2) Wewnętrzna budowa materii
3) Reakcje chemiczne
4) Gazy
5) Roztwory wodne
6) Kwasy
7) Wodorotlenki
8) Sole
9) Węglowodory
10) Pochodne węglowodorów
11) Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

Wersja demonstracyjna: 

LEKCJA - POWTÓRZ WIEDZĘ LEKCJA - SPRAWDŹ SIĘ LEKCJA - CZAS NA TEST


Podobne produkty