Matematyka

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

719386

Zestaw Matematyka przeznaczony dla klas 4-8 zawiera:

- 22 zagadnienia,
- 93 lekcje (po 31 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),
- 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów/slideshow, 111 symulacji, 22 obiekty 3D,
- 31 gier dydaktycznych,
- 3 plansze interaktywne,
- zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycz

Lista zagadnień opracowanych w MPP: MATEMATYKA

1) Liczby naturalne
2) Rachunki pisemne
3) Liczby dodatnie i ujemne
4) Liczby całkowite
5) Ułamki zwykłe
6) Ułamki dziesiętne
7) Liczby naturalne i ułamki
8) Liczby wymierne
9) Procenty
10) Potęgi
11) Pierwiastki
12) Wyrażenia algebraiczne
13) Figury geometryczn
14) Pola figur
15) Równania liniowe
16) Prędkość, droga i czas
17) Wielokąty
18) Prostopadłościany i sześciany
19) Figury przystające i symetrie
20) Graniastosłupy
21) Ostrosłupy
22) Statystyka i prawdopodobieństw

Wersja demonstracyjna: 

LEKCJA - POWTÓRZ WIEDZĘ
LEKCJA - SPRAWDŹ SIĘ
LEKCJA - CZAS NA TEST


Podobne produkty