Moje sprawdziany - klasa 3

Gra w kolory - publikacje dodatkowe

890385

  • Cykl:
    Gra w kolory 2020/21
  • Poziom:
    Edukacja wczesnoszkolna / Klasa 3, Edukacja wczesnoszkolna

• Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z cyklem Gra w kolory
• Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań
• Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności uczniów, wpisując oceny, symbole bądź znaki, zgodne ze stosowanym w szkole systemem oceniania