lubie-tworzyc.png

Plastyka. Lubię tworzyć to cykl podręczników do nauczania plastyki w szkole podstawowej, w klasach 4–6. Obejmuje trzy podręczniki – dla każdej klasy przygotowana jest jedna publikacja. Treści zawarte w podręczniku są zgodne z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręczniki dostosowane są do wieloletniego użytku szkolnego.


Atuty serii

asset_img_2.png

Publikacja charakteryzuje się czytelną konstrukcją – zawiera 6 rozdziałów tematycznych dotyczących najważniejszych dziedzin sztuki.

asset_img_2.png

Podręcznik jest napisany zrozumiałym dla dziecka językiem, każde zagadnienie plastyczne ilustrują odpowiadające my reprodukcje i fotografie dzieł sztuki.

asset_img_2.png

Instrukcje działań Krok po kroku motywują do działań plastycznych.

asset_img_2.png

Publikacja zawiera słowniczek oraz blok poleceń sumujący każdy dział – pomaga to utrwalanie poznanego materiału.

asset_img_2.png

Zeszyt ćwiczeń zawiera bogaty zestaw zadań zróżnicowanych pod względem stopnia trudności.