4 klasa

W odpowiedzi na wyzwania związane z reformą edukacji wydawnictwo MAC Edukacja, dokładając wszelkich starań oraz opierając się na najlepszych praktykach i doświadczeniach, przygotowało kompleksową ofertę edukacyjną do wszystkich przedmiotów nauczanych w klasie 4.

Została ona opracowana na podstawie oczekiwań nauczycieli, jak również najnowszych wytycznych MEN wynikających z ustawy oświatowej oraz zmienionych podstaw programowych. W trakcie tworzenia publikacji dla klasy 4 duży nacisk został położony na szatę graficzną, spójną dla wszystkich przedmiotów, która ma na celu wspieranie ucznia i nauczyciela w procesie nauczania, a jednocześnie powinna być bliska czwartoklasistom.

Warto zapoznać się z tą propozycją edukacyjną i sprawdzić, dlaczego tysiące dyrektorów i nauczycieli zaufało marce MAC Edukacja.

 

 

 

 

 


Dlaczego warto wybrać MAC Edukację?

ikonka_strzalka.png

Wysokiej jakości rozwiązania dydaktyczne wynikające z doświadczenia i kompetencji

Wydawnictwo MAC Edukacja już od prawie 30 lat wspiera dyrektorów i nauczycieli w ich codziennej pracy. Jako partner edukacyjny dostarcza nie tylko podręczniki i materiały ćwiczeniowe, ale także różnorodne pomoce dydaktyczne oraz rozwiązania z zakresu nowoczesnych technologii. Wszystkie publikacje oraz produkty są opracowywane przez ekspertów, z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli i uczniów, z zachowaniem standardów jakości oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia i wysokich kompetencji. Takie podejście do tworzenia materiałów i rozwiązań dydaktycznych sprawiło, że marka MAC Edukacja jest znana i ceniona wśród dyrektorów szkół, metodyków oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki temu wydawnictwo stało się liderem w tym segmencie edukacyjnym.

ikonka_strzalka.png

Kompleksowa propozycja edukacyjna spełniająca oczekiwania nauczycieli

Wydawnictwo MAC Edukacja przygotowało ofertę wydawniczą do wszystkich przedmiotów nauczanych w klasie 4. Podręczniki zostały napisane i opracowane w taki sposób, aby spełniać oczekiwania nauczycieli i jednocześnie uwzględniać wszystkie wytyczne wynikające z przepisów prawa. Ponadto przygotowane serie wydawnicze zawierają ściśle skorelowane z podręcznikami zeszyty ćwiczeń do wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem informatyki) oraz bogatą obudowę dydaktyczną. To umożliwi nauczycielom dopasowanie narzędzi i metod do preferowanego stylu nauczania, ale także poprawi komfort ich pracy. W opracowanych publikacjach duży nacisk położono na zastosowanie korelacji międzyprzedmiotowych. Takie rozwiązanie pozwoli na zaprezentowanie uczniom danego zagadnienia w sposób kompleksowy, wieloaspektowy, pobudzając przy tym motywację podopiecznych i wszechstronnie rozwijając ich zainteresowania.

ikonka_strzalka.png

Nowatorskie opracowanie graficzne wspierające proces uczenia

Publikacje wydawnictwa MAC Edukacja dla segmentu 4–8 zostały przygotowane na podstawie nowoczesnych założeń graficzno-edytorskich. Głównym celem zastosowanych rozwiązań jest przejrzystość i czytelna nawigacja umożliwiająca wyeksponowanie najistotniejszych informacji z danej dziedziny. Dzięki oszczędnej formie uczniowie z łatwością identyfikują najważniejsze treści, a brak rozpraszających detali pozwala im skupić uwagę na konkretnym zagadnieniu. Ponadto struktura podręczników i zeszytów ćwiczeń została ujednolicona we wszystkich przedmiotach. Dzięki temu uczniowie z łatwością poruszają się po poszczególnych publikacjach, niezależnie od przedmiotu, a w przypadku nieobecności w szkole mogą bezproblemowo nadrobić materiał omawiany na danej lekcji.

 

 

 

 


Skontaktuj się z nami