Numer dopuszczenia MEN - 911/1/2017

Seria Język polski została stworzona z myślą o tym, by zachęcić uczniów do czytania, zapoznawania się z dziełami kultury, tworzenia wypowiedzi, samodzielnego docierania do wiedzy i świadomego posługiwania się językiem polskim. Przygotowano ją także z myślą, aby zapewnić nauczycielowi komfortowe warunki pracy, dzięki dostarczeniu kompletnego materiału oraz ciekawych pomysłów na lekcje. Ponadto wszystkie zawarte w podręczniku utwory literackie i dzieła kultury posiadają walor nie tylko poznawczy, lecz także wychowawczy.

piotr_zbrog.jpg

 

AUTOR

Piotr Zbróg

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, autor i współautor publikacji naukowych, podręczników do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej: Przygoda z czytaniem i pisaniem, Zapraszam na słówko oraz gimnazjum Przygoda z pisaniem i Przygoda z czytaniem. Twórca artykułów i książek z dziedziny lingwistyki, poradników i słowników; rzeczoznawca MEN ds. programów nauczania i podręczników szkolnych.

Jezyk polski

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

E-konferencja

z autorem podręcznika prof. UJK Piotrem Zbrógiem

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

Inspiruje nauczycieli oraz pomaga w zainteresowaniu uczniów przedmiotem, dzięki temu że forma i treść współgrają ze sobą, łączą nowoczesność z tradycją, funkcjonalność z atrakcyjną ekspozycją treści, sprawdzone sposoby prowadzenia lekcji z nowatorskimi działaniami.

 

 

Zadanie grupowe – zachęca dzieci do swobodnego wypowiadania się na bliskie im tematy oraz współdziałania z innymi uczniami.

Pytanie do ilustracji – rozwija spostrzegawczość, skłania do samodzielnego myślenia.

Więcej na temat – zawiera treści dodatkowe, które uzupełniają daną lekcję, poszerzają wiedzę.

ikonka_strzalka.png

Zapewnia wygodę korzystania, poprzez klarowny podział na treści literacko-kulturowe i językowe, z wyraźnym zaznaczeniem, że język ściśle łączy się z literaturą i kulturą.

 

 

Ikony i symbole umieszczone przy zadaniach – pozwalają szybko zorientować się, jaki charakter ma dane zadanie (praca w grupie, zadanie z gwiazdką – trudniejsze).

Rozróżnienie lekcji z literatury i kultury oraz języka pomaga w sprawnym poruszaniu się po stronach podręcznika.

Klarowny układ lekcji – porządkuje proces nauczania.

ikonka_strzalka.png

Ułatwia zrozumienie treści oraz wspiera proces kształcenia, dzięki aktualnej, przyjaznej uczniom tematyce, nawiązującej do ich doświadczeń i zainteresowań oraz zawierającej przykłady różnorakich tekstów literackich.

 

 

Drzewa decyzyjne, tabele – porządkują wiedzę, wspierają myślenie przyczynowo-skutkowe.

Definicje umieszczone na marginesie – służą wytłumaczeniu trudnych terminów, pomagają w zapamiętywaniu najważniejszych treści.

Zadanie z innymi przedmiotami – zachęca uczniów do pogłębiania wiedzy, zmusza do dokonywania syntezy i oceny zebranych samodzielnie wiadomości.

ikonka_strzalka.png

Pomaga uczniom w pogłębianiu poczucia estetyki poprzez bogaty i różnorodny materiał ilustracyjny i zdjęciowy.

 

Materiał ilustracyjny – pomaga w zrozumieniu treści dzieł literackich, skłania do refleksji i wypowiadania się na zadane tematy.

Przykłady zdjęć i reprodukcji dzieł sztuki – dzięki nim uczeń rozwija umiejętność recepcji i oceny walorów artystycznych danych dzieł.

 

 

OBEJRZYJ FRAGMENT PODRĘCZNIKA

 

 


POZNAJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SERII

ico_podrecznik.png

Podręcznik

Podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia. Starannie dobrane przykłady dzieł literackich, bogaty komponent zadaniowy, a także precyzyjnie zaprojektowana szata graficzna, przemyślana struktura podręcznika oraz czytelna nawigacja ułatwiają naukę języka polskiego.

ico_zeszyt cwiczen.png

Zeszyt ćwiczeń

Jest to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Zawarte w nim zadania, zróżnicowane pod względem formy i poziomu trudności, wspierają proces nauczania, nabywania nowych umiejętności i utrwalania wiadomości.

ico_ebbok.png

E-book

Podręcznik w wersji cyfrowej, wzbogacony atrakcyjnymi zasobami multimedialnymi, np.: pokazami slajdów, ćwiczeniami interaktywnymi, filmami. Taka forma przedstawiania treści jest bliska uczniom, dzięki czemu nauka języka polskiego jest bardziej atrakcyjna i sprzyja zrozumieniu zaprezentowanych zagadnień.

ikonka_metodyka.jpg

Przewodnik metodyczny

Publikacja zawiera liczne materiały dydaktyczne stanowiące wsparcie dla nauczycieli w codziennej pracy. Zostały w niej umieszczone m.in.: program nauczania, rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji, karty pracy, propozycje: prac domowych, dyktand, sprawdzianów.

ikonka_ebook.jpg

MAC Akademia

Jest to przeznaczona dla nauczycieli strefa na stronie www.mac.pl, w której poloniści znajdą m.in.: rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji, karty pracy, propozycje sprawdzianów. Dzięki cyfrowej wersji nauczyciele mają możliwość edytowania poszczególnych plików, dostosowując je do swoich oczekiwań. MAC Akademia to nie tylko materiały wspierające warsztat pracy nauczyciela, ale też źródło inspiracji oraz miejsce zdobywania dodatkowej wiedzy o świecie.

bezbledne_slowa.JPG

Bezbłędne słowa

Poradnik „Bezbłędne słowa” to publikacja skierowana przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego. Powstała w toku konsultacji z polonistami, którzy wskazali najczęstsze problemy językowe, jakie napotykają w swojej pracy. Wybrane zagadnienia zostały ujęte hasłowo, w prostej i przystępnej formie. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy poradnik będzie znaczącym wsparciem w nauczaniu, a także w codziennych staraniach o poprawność językową.

Obejrzyj

 

 


Skontaktuj się z nami