Zdobądź rządowe dofinansowanie, skutecznie je wykorzystaj i zapewnij swoim uczniom nowoczesną edukację.

 

O programie

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
ZOBACZ OFERTĘ     ZOBACZ GOTOWE ZESTAWY
BAZA PRODUKTOWA     KALKULATOR PRODUKTOWY
HARMONOGRAM     DOKUMENTY
MATERIAŁY VIDEO
 

 

ABY POBRAĆ KALKULATOR OFERTOWY MAC DO PLIKU EXCEL, POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

  1. Wybierz u góry w zakładce słowo: "PLIK".
  2. Wybierz opcję "POBIERZ".
  3. Wybierz opcję "MICROSOFT EXCEL - (.XLSX)"
  4. Jeżeli wyskoczy okno poleceń - zapisz plik na swoim komputerze, w wybranym przez siebie folderze.
    W innym przypadku, znajdziesz plik w folderze "POBRANE".

 


Gotowe zestawy

 

 

 

 

 

 

 

 


Wyposażenie obowiązkowe

Drukarki 3D - [Pobierz zestawienie]

Stacje lutownicze - [Pobierz zestawienie]

   

Mikrokontrolery - [Pobierz zestawienie]

Oświetlenie - [Pobierz zestawienie]

 

Aparaty/ kamery - [Pobierz zestawienie]

Mikrofony kierunkowe - [Pobierz zestawienie]

 
 

 


Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/ technicznej - [Pobierz zestawienie]

Narzędzia do obróbki drewna i metalu - [Pobierz zestawienie]

 

Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki - [Pobierz zestawienie]

Sprzęt gospodarstwa domowego - [Pobierz zestawienie]

 

Części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne - [Pobierz zestawienie]

Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku - [Pobierz zestawienie]

 

Pomoce dydaktyczne, w tym schematy realizacji projektów technicznych - [Pobierz zestawienie]

Środki ochrony indywidualnej - [Pobierz zestawienie]

 

 

HARMONOGRAM

15 listopada 2021

Zamknięcie okna przyjmowania zgłoszeń szkół samorządowych

31 grudnia 2021

Ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w ramach wsparcia

31 sierpnia 2022

Ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach wsparcia

 

1 września 2022

Ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości. W życie wchodzi obowiązek posiadania wyposażenia podstawowego dla wszystkich szkół podstawowych.

WYMAGANIA PROGRAMU

I. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół objętych programem, oraz organów prowadzących te szkoły do:

1) wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji programu, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,

2) udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem – w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.

II. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do:

1) zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;

2) zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;

3) spełnienia wytycznych w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia.

III. Organy prowadzące szkoły są obowiązane zapewnić, aby szkoły podjęły działania dotyczące wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegające na:

1) umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia;

2) wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;

3) uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;

4) dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;

5) wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

 

 


Materiały wideo

Autorzy: Roman Lorens

[LIVE Z KLASĄ] Nowoczesna szkoła - Projekt Laboratoria Przyszłości

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności

Autorzy: Dariusz Hankus

[LIVE Z KLASĄ] Jaką drukarkę 3D wybrać do projektu Laboratoria Przyszłości?

Zastanawiasz się, jaką drukarkę 3D wybrać do szkoły w ramach projektu Laboratoria Przyszłości? Weź udział w webinarium, na którym przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące specyfikacji urządzeń kwalifikujących się do projektu. Zaprezentujemy edukacyjne drukarki 3D amerykańskiej firmy MakerBot, pokażemy jak działa i z czego się składa drukarka, a także opowiemy, jak w praktyce wykorzystać druk 3D na zajęciach w szkole. Spotkanie poprowadzi ekspert ds. druku 3D z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu technologii przyrostowych w zakładach produkcyjnych, instytucjach, uczelniach i szkołach - pan Dariusz Hankus.


POBIERZ DOKUMENTY