MUZYKA

Seria Muzyka rozwija zdolności i zainteresowania ucznia, odkrywa przed nim świat muzycznej kultury ‒ polskiej i europejskiej ‒ oraz zachęca do czynnego uczestnictwa w życiu artystycznym szkoły i środowiska. Treści nauczania obejmują wiadomości z zakresu: zasad muzyki, podstawowych form muzycznych, klasyfikacji instrumentów muzycznych, wybranych zagadnień z historii muzyki, folkloru ludowego, tańców narodowych i towarzyskich. Ponadto seria uwzględnia różne formy aktywności muzycznej ucznia, takie jak: śpiew, gra na instrumentach, taniec i ruch przy muzyce, percepcja muzyki oraz twórczość muzyczno-ruchowa.

 

AUTOR

Teresa Wójcik

Nauczyciel dyplomowany muzyki, od wielu lat pracuje z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Absolwentka wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Studium Tańca Współczesnego pod patronatem Ministerstwa Kultury. W swojej pracy dydaktycznej wprowadza nowatorskie, aktywizujące uczniów, metody nauczania. Jest zwolenniczką poglądu, że wrażliwość muzyczną dzieci i młodzieży można skutecznie rozwijać poprzez praktyczne działania: śpiew, aktywne słuchanie muzyki, taniec, muzykowanie na instrumentach oraz improwizację muzyczną. Ponadto jest autorką zeszytów ćwiczeń, opracowań metodycznych, planów wynikowych i przedmiotowych systemów oceniania. Uczestniczyła w pracach zespołu tworzącego podstawę programową z przedmiotu muzyka (2009 r.).

 

MUZYKA

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

 

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

Pozwala na odpowiednie zaplanowanie pracy, dzięki dopasowaniu tematyki lekcji do kalendarza i związanych z nim imprez szkolnych.

Spis treści ukazuje zakres treści podręcznika oraz propozycje repertuarowe do śpiewania.

ikonka_strzalka.png

Umożliwia rozwój pięciu podstawowych aktywności muzycznych ucznia, tj.: śpiewu, grania na instrumentach, ruchu z muzyką, słuchania muzyki, tworzenia muzyki, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych i rozwiązań edukacyjnych.

Akademia młodego melomana wprowadza młodych słuchaczy w świat muzyki poważnej i przybliża im twórczość sławnych kompozytorów.

Polecenia do przykładów z literatury muzycznej zachęcają uczniów do aktywnego słuchania muzyki.

Urozmaicona tematyka piosenek, piękne melodie i teksty zachęcają uczniów do wspólnego śpiewania.

ikonka_strzalka.png

Ułatwia pracę ze zróżnicowanym zespołem klasowym poprzez zastosowanie urozmaiconych pytań, ćwiczeń i poleceń dostosowanych do wieku i predyspozycji uczniów.

 

Ciekawe i zróżnicowane polecenia i zadania zachęcają uczniów do twórczej aktywności muzycznej.

Tekst w podręczniku napisany jest prostym, przystępnym językiem.

ikonka_strzalka.png

Wspiera nauczyciela w nauczaniu muzyki, dzięki licznym materiałom dydaktycznym, które są pomocne w codziennej pracy i uatrakcyjniają prowadzone lekcje.

 

Dodatkowe propozycje utworów do słuchania rozbudzają u uczniów potrzebę kontaktu z muzyką.

Teksty uzupełniające wzbogacają źródło wiedzy uczniów.

Materiał ilustracyjny wzbogaca merytorycznie tekst i ułatwia uczniom przyswajanie wiedzy.

 

 

OBEJRZYJ FRAGMENT PODRĘCZNIKA

 

 


POZNAJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SERII

ico_podrecznik.png

Podręcznik

Podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia. Starannie zaprojektowana szata graficzna, przemyślana struktura podręcznika oraz czytelna nawigacja ułatwiają naukę muzyki.

ico_zeszyt cwiczen.png

Zeszyt ćwiczeń

Jest to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Zawarte w nim zadania, zróżnicowane pod względem formy i poziomu trudności, wspierają proces nauczania, nabywania nowych umiejętności i utrwalania wiadomości.

ico_ebbok.png

E-book

Podręcznik w wersji cyfrowej, wzbogacony atrakcyjnymi zasobami multimedialnymi, np.: pokazami slajdów, ćwiczeniami interaktywnymi, filmami. Taka forma przedstawiania treści jest bliska uczniom, dzięki czemu nauka muzyki jest bardziej atrakcyjna i sprzyja zrozumieniu zaprezentowanych zagadnień.

ikonka_metodyka.jpg

Przewodnik metodyczny

Publikacja zawiera liczne materiały dydaktyczne stanowiące wsparcie dla nauczycieli w codziennej pracy. Zostały w niej umieszczone m.in.: rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji, treści ponadprogramowe: notatki biograficzne o kompozytorach, opisy dzieł literatury muzycznej.

cd.jpg

Płyty CD

Do dyspozycji nauczyciela są 2 płyty CD, które zawierają repertuar do śpiewania oraz wybrane utwory literatury muzycznej. Dzięki tym materiałom nauczyciel ma możliwość zaprezentowania uczniom wszystkich przykładów literatury muzycznej zaproponowanych w podręczniku oraz wykorzystania wersji wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych piosenek do nauki śpiewu.


Przesłuchaj wybrane utwory dla klasy 4

 

 


Skontaktuj się z nami