Numer dopuszczenia MEN - 891/1/2017

Seria Historia koncentruje się na najważniejszych elementach dziedzictwa przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ojczystych. Zakłada łagodne zaznajomienie ucznia z nowym przedmiotem, czemu sprzyja rozbudowana część propedeutyczna w podręczniku dla klasy 4 i zamieszczenie na początku każdej lekcji modułu Podejmij temat. Przy realizacji treści nauczania szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego oraz podkreślanie związków teraźniejszości z przeszłością.

W myśl założeń nowej podstawy programowej w klasie 4. prezentowane są dzieje ojczyste poprzez dokonania wybitnych postaci historycznych. Ukazywanie życia i działalności takich bohaterów jak królowa Jadwiga, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, Maria Skłodowska-Curie czy Witold Pilecki służy kształtowaniu postaw patriotycznych, ale też jest dla dziecka znakomitą lekcją dobra, honoru, odpowiedzialności i poszanowania dla pracy. Oprócz postaci wymienionych w podstawie, w naszym podręczniku ukazujemy osoby, które wniosły szczególny wkład do polskiej kultury: Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza czy Jana Matejkę. W naszym podręczniku pojawiają się również bohaterowie zbiorowi, o których podstawa programowa do klasy 4. nie wspomina: powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy oraz młodzi obrońcy Lwowa. Dużo miejsca poświęciliśmy również powstaniu warszawskiemu i ludziom zaangażowanym w walkę przeciwko komunistom – wśród nich pojawiają się zarówno strajkujący robotnicy Stoczni Gdańskiej jak i wspierający ich w tej walce mieszkańcy. Są też bohaterowie najnowszej historii Polski, którzy wnieśli szczególny wkład w walkę o demokratyczną Polskę: Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz i Tadeusz Mazowiecki.

 

AUTOR

Szymon Ciechanowski

Absolwent historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od wielu lat związany z branżą edukacyjną. Redaktor wielu projektów wydawniczych w segmencie edukacyjnym, inicjator i redaktor książek dla dzieci. Zainteresowania: historia dwudziestolecia międzywojennego, muzyka lat 60. i 70. XX w.

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

Ułatwia zrozumienie treści historycznych, dzięki użyciu języka przystępnego i przyjaznego dla ucznia oraz poprzez odwoływanie się do doświadczeń dziecka.

 

 

Moduł Podejmij temat, zamieszczony na początku każdej lekcji, odwołuje się do doświadczeń dziecka i łagodnie wprowadza je w nowe treści.

Kolorowa szata graficzna zaciekawia ucznia historią i pobudza do poszerzania wiedzy o wybranych zagadnieniach.

Przystępny, opisowy język sprawia, że podręcznik łatwo się czyta.

ikonka_strzalka.png

Wspiera kształcenie umiejętności historycznych oraz rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez wartościowe rozwiązania metodyczne.

 

 

Budowa podręcznika jest logiczna i przejrzysta. Podstawowe informacje znajdują się w tekście głównym, który jest zapisany większą czcionką.

Moduł Przyczyna – wydarzenie – skutek ułatwia dziecku zrozumienie zależności przyczynowo-skutkowych.

Liczne ćwiczenia zespołowe kształcą umiejętność pracy w grupie. Podręcznik zawiera również dużo zadań, które wykorzystują internet jako źródło informacji.

ikonka_strzalka.png

Umożliwia indywidualizację nauczania, poprzez zastosowanie różnorodnych elementów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów o różnych możliwościach edukacyjnych, np. atrakcyjne materiały fakultatywne dla zainteresowanych.

 

 

Materiały fakultatywne urozmaicają tok narracji i sprzyjają indywidualizacji nauczania. Dzięki nim uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę.

ikonka_strzalka.png

Uzmysławia, że historia jest żywa, poprzez liczne ilustracje i zdjęcia oraz infografiki, a także prezentowanie ciekawych miejsc, które warto odwiedzić, i wydarzeń historycznych.

 

 

Atrakcyjne ilustracje przenoszą ucznia w świat historii. Taka forma przedstawienia treści w formie obrazu ułatwia zapamiętywanie ważnych informacji.

Promocja miejsc godnych odwiedzenia i imprez historycznych to wyjście naprzeciw oczekiwaniom nowej ustawy, która szczególny nacisk kładzie na poznawanie historii i tradycji małych ojczyzn.

 

 

OBEJRZYJ FRAGMENT PODRĘCZNIKA

 

 


POZNAJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SERII

ico_podrecznik.png

Podręcznik

Podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia. Starannie zaprojektowana szata graficzna, przemyślana struktura podręcznika oraz czytelna nawigacja ułatwiają naukę historii. Dzięki zachowaniu właściwych proporcji tekstu w stosunku do ilustracji publikacja ta jest przyjazna dziecku.

ico_zeszyt cwiczen.png

Zeszyt ćwiczeń

Jest to doskonałe uzupełnienie podręcznika. Zawarte w nim zadania, zróżnicowane pod względem formy i poziomu trudności, wspierają proces nauczania, nabywania nowych umiejętności i utrwalania wiadomości.

ico_ebbok.png

E-book

Podręcznik w wersji cyfrowej, wzbogacony atrakcyjnymi zasobami multimedialnymi, np.: pokazami slajdów, ćwiczeniami interaktywnymi, filmami. Taka forma przedstawiania treści jest bliska uczniom, dzięki czemu nauka historii jest bardziej atrakcyjna i sprzyja zrozumieniu zaprezentowanych zagadnień.

ikonka_metodyka.jpg

Przewodnik metodyczny

Publikacja zawiera liczne materiały dydaktyczne stanowiące wsparcie dla nauczycieli w codziennej pracy. Zostały w niej umieszczone m.in.:

 • rozkład materiału,
 • wymagania edukacyjne,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy,
 • testy,
 • opis wybranych metod i technik uczenia.
ikonka_ebook.jpg

MAC Akademia

Jest to przeznaczona dla nauczycieli strefa na stronie www.mac.pl, w której historycy znajdą m.in.:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału,
 • wymagania edukacyjne,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy,
 • propozycje sprawdzianów,
 • testy.

Dzięki cyfrowej wersji nauczyciele mają możliwość edytowania poszczególnych plików, dostosowując je do swoich oczekiwań. MAC Akademia to nie tylko materiały wspierające warsztat pracy nauczyciela, ale też źródło inspiracji oraz miejsce rozwijania swoich predyspozycji zawodowych.

 

 


Skontaktuj się z nami