Nauczanie poprzez eksperymenty stymuluje rozwój i poprawia wyniki uczniów. Aby w pełni zrozumieć zjawiska przyrodnicze, niezwykle ważne jest zaangażowanie uczniów w praktyczne poznawanie otaczającego ich świata poprzez zajęcia badawcze. Efektywne nauczanie wymaga od nauczyciela korzystania ze zróżnicowanych metod nauczania dopasowanych do wieku i umiejętności ucznia.

Elementy LaboLAB: zestawy do eksperymentów, bogate zasoby cyfrowe oraz materiały drukowane uzupełniają się, wzmagając pewność w swoje umiejętności w każdym dziecku. Zawartość zestawu umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy w praktyce poprzez zajęcia oraz za pomocą materiałów drukowanych i interaktywnych. LaboLAB to szansa na wprowadzenie nowoczesnych modeli nauczania STEM i modelu 5E.


Zobacz film o zestawach LaboLAB


W skład każdego modułu LaboLAB wchodzą:

assent01.jpg

Drukowane materiały dla uczniów oraz zestawy materiałów dla klas o zróżnicowanym poziomie

assent02.jpg

Cyfrowe zasoby dla klas (symulacje, podręczniki multimedialne, ćwiczenia, testy)

assent03.jpg

Wyposażenie pozwalające na przeprowadzenie kilkudziesięciu doświadczeń/badań

assent04.jpg

Rozbudowany pakiet do przeprowadzania eksperymentów i projektów (przyrządy i przybory)

assent05.jpg

Scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi

assent06.jpg

Cyfrowy przewodnik dla nauczyciela

assent07.jpg

Przewodnik metodyczny w wersji drukowanej

assent08.jpg

Każdy moduł LaboLAB zawiera wystarczającą ilość materiałów i aparatury pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń ! i eksperymentów w klasie do 30 uczniów!


Zobacz film o zestawach LaboLAB


Dostępne moduły LaboLAB i ich zawartość

 • Siły i oddziaływania - 18 lekcji

  LaboLab - pracownia fizyczna

  5 490,00 zł

  W module Siły i oddziaływania jest przekazywana idea, że wszystkie otaczające nas obiekty podlegają działaniu sił. Na tym etapie uczniowie mogą już wiedzieć, że, działając siłą, np. poprzez pchanie lub ciągnięcie, można wprawić ciało w ruch. Zwykle nie mają jednak jeszcze zbyt...

  zobacz więcej
 • Energia. To działa! - 23 lekcji

  LaboLab - pracownia fizyczna

  4 990,00 zł

  Energia to złożone i nieco abstrakcyjne pojęcie, z którego zrozumieniem uczniowie mogą mieć trudności. Pracując z modułem Energia. To działa!, uczniowie poznają różne rodzaje energii i zachodzące pomiędzy nimi przemiany.

  zobacz więcej
 • Pogoda i klimat - 21 lekcji

  LaboLab - pracownia geograficzna

  2 990,00 zł

  Moduł Pogoda i klimat porządkuje wiedzę uczniów na temat pogody i pomiarów jej składników, pór roku oraz zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Uczniowie poznają przyrządy służące do pomiaru składników pogody, a nawet samodzielnie budują klasową stację meteorologiczną.

  zobacz więcej
 • Ziemia i Kosmos - 19 lekcji

  LaboLab - pracownia geograficzna

  3 990,00 zł

  Celem modułu Ziemia i Kosmos jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obieg materii i energii. Systemy te oddziałują ze sobą, a efekty zachodzących w nich interakcji mogą być ujęte w obserwowane i przewidywane wzorce,...

  zobacz więcej
 • Zmieniająca się planeta Ziemia - 22 lekcji

  LaboLab - pracownia geograficzna

  4 990,00 zł

  Podczas pracy z modułem Zmieniająca się planeta Ziemia uczniowie poznają warstwy Ziemi i budują jej model. Tworzą także układ płyt litosfery i analizują mapy, aby wychwycić zależności między trzęsieniami ziemi, erupcjami wulkanów i położeniem płyt tektonicznych.

  zobacz więcej
 • Struktura i właściwości materii - 21 lekcj...

  LaboLab - pracownia chemiczna

  5 990,00 zł

  Moduł Struktura i właściwości materii uzmysławia uczniom, że wszystko wokół nas jest materią. Zrozumienie tej koncepcji może być trudne, biorąc pod uwagę fakt, że materia nie zawsze jest widoczna gołym okiem, na przykład wtedy, gdy występuje w postaci gazowej.

  zobacz więcej
 • Życie w ekosystemach - 15 lekcji

  LaboLab - pracownia biologiczna

  3 990,00 zł

  Ziemia to wyjątkowe miejsce, jest bowiem jedyną znaną nam planetą, na której może rozwijać się życie. Uczniowie codziennie mają okazję obserwować lokalny ekosystem i różnorodną grupę organizmów w nim żyjących.

  zobacz więcej
 • Struktury roślin i zwierząt - 21 lekcji

  LaboLab - pracownia biologiczna

  4 990,00 zł

  Podczas pracy z modułem Struktury roślin i zwierząt uczniowie rewidują swoją dotychczasową wiedzę na temat organizmów oraz poznają budowę i zachowania roślin i zwierząt.

  zobacz więcej
 • Materia i energia w ekosystemach - 21 lekc...

  LaboLab - pracownia biologiczna

  3 990,00 zł

  W ramach pracy z modułem Materia i energia w ekosystemach uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność sposobów podtrzymania tych form życia. Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne i abiotyczne.

  zobacz więcej

MATERIAŁY INTERAKTYWNE:

Średnio w każdym module LaboLAB materiał interaktywny to baza około 100 ekranów multimedialnych.

Materiały interaktywne świetnie nadają się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

czyli przygotowanie ciekawych i angażujących zajęć w mniej niż 15 minut!

Dołączany do każdego zestawu przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji cyfrowej i tradycyjnej to kompleksowa i przyjazna instrukcja, która pozwala łatwo i efektywnie wykorzystać całą zawartość i potencjał zestawów LaboLAB: Szkolne Laboratoria.