Matematyka I

mTalent

717102

Zobacz wersję demonstracyjną

Program MATEMATYKA I w usystematyzowany i nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień. Był projektowany i konsultowany przez zespół złożony z terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycieli wczesnej edukacji, nauczycieli matematyki oraz pedagoga specjalnego. Podany materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne:

• od konkretu do abstrakcji,

• materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”),

• zadania na logiczne myślenie,

• ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy,

• produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia,

• wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów,

• zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne,

• elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej,

• inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym,

• zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne.

W programie MATEMATYKA I materiał ćwiczeniowy podzielony jest na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone zestawy ćwiczeń, gdzie w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności:

1. Od jedności do wielkości 2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie 3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy 4. Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy 5. Trochę łamigłówek, dla mądrych główek