Percepcja słuchowa

mTalent

717104

Zobacz wersję demonstracyjną

Produkt PERCEPCJA SŁUCHOWA to:

• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,

• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej),

• zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów,

• materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany,

• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),

• produkt zgodny z wytycznymi DOSTĘPNOŚCI dla osób z niepełnosprawnościami.

W produkcie wydzielono następujące działy:

1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków 2. Sekwencje i rytmy 3. Słuch fonemowy 4. Synteza słuchowa 5. Analiza słuchowa 6. Pamięć słuchowa i polecenia złożone 7. Rymy i zagadki 8. Zabawy słuchowe (zawierające ćwiczenia niesklasyfikowane w innych działach, np. koordynacja słuchowo-ruchowa itd.)