Percepcja wzorkowa

mTalent

717103

Zobacz wersję demonstracyjną

Program PERCEPCJA WZROKOWA to: 
• jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku, 

• odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej), 

• pierwszy produkt interaktywny na polskim rynku oparty o metodę M. Frostig, 

• produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany, 

• propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny), 

• produkt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Produkt jest podzielony na trzy części: pierwsza z nich zawiera materiał tematyczny, druga atematyczny, a trzecia – materiał językowy (najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, które miewają kłopoty z rozpoznawaniem i różnicowaniem znaków). 

Nie trzeba więc przerabiać całości materiału, a wybrać interesujące grupy zadań. W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń z podobnych obszarów: 1. Stałość spostrzegania 2. Spostrzeganie figury i tła 3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni 4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa 6. Pamięć wzrokowa 7. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga i koncentracja). 

Każdy z nich zawiera materiał tematyczny (ilustracje), atematyczny (symbole i figury) oraz językowy (litery i cyfry).