Szkolny event

24 wrz 2015

Żyjemy w czasach, w których, szczególnie dla dzieci i młodzieży, wiele wydarzeń z tzw. realu przeniosło się w świat Facebooka, YouTube i innych wirtualnych platform. Czy wobec tego jest sens organizowania szkolnych uroczystości i apeli? Jeśli tak, to jak zorganizować event, który nie tylko nie znudzi, ale przede wszystkim zaangażuje uczniów?

Pedagodzy, pracujący na co dzień z młodzieżą szkolną, mimo zmieniających się realiów, ciągle podkreślają głęboki sens organizacji tego typu wydarzeń. Wśród powodów wymienić można nie tylko fakt upowszechniania przez imprezy szkolne dorobku kulturalnego i naukowego, ale też dostarczanie bodźców emocjonalnych i estetycznych, a także wspomaganie rozwoju zainteresowań, zdolności i aktywności uczniów. Poza tym uroczystości szkolne silnie integrują zarówno uczniów, jak również grono pedagogiczne i rodziców. Podstawowym wyzwaniem, przed jakim stoją dziś nauczyciele, jest zorganizowanie ciekawego dla uczniów apelu szkolnego, szopki noworocznej lub koncertu. Niewątpliwie nie jest to zadanie proste, ale, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, jak najbardziej możliwe.

Cele do osiągnięcia

Przystępując do przygotowań do szkolnej uroczystości, należy zdać sobie sprawę z tego, że każde takie wydarzenie musi realizować określone cele. Definiując je, trzeba przede wszystkim postawić sobie pytanie, jaki efekt chcemy osiągnąć. Przykładowo, przy okazji imprezy z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, warto określić i wypisać w formie punktów fakty z historii, które uczniowie powinni zapamiętać. Cele, jakie sobie stawiamy, powinny być skonkretyzowane oraz realne do osiągnięcia.

Strategia to podstawa

Na etapie przygotowań do uroczystości pamiętajmy także o tym, by jej scenariusz, charakter, efekty i sposób prezentacji wpisywały się w ogólną strategię szkoły. Placówki oświatowe promują samodzielność, zatem jak najwięcej elementów związanych z przygotowaniami do uroczystości należy oddać uczniom. Absolutnie nie wolno zapomnieć, by przed uroczystością, podczas jej trwania oraz po jej zakończeniu podkreślić fakt, że to właśnie oni samodzielnie wykonali dekoracje czy napisali teksty. Zaangażowanie uczniów w takie uroczystości to wartość sama w sobie. – Zaufanie uczniom i uprawomocnienie ich w zakresie scenariusza i realizacji wydarzeń szkolnych to z pewnością jedna z dróg do zwiększenia ich zaangażowania – podkreśla dr Stanisław Kowal, Kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Tradycyjna różnorodność

Nawiązanie do tradycji to kolejny element do uwzględnienia w kontekście organizacji uroczystości szkolnej. Chodzi tu o tradycję pojmowaną na różnych poziomach: obywatelskim, narodowym, ale także lokalnym czy szkolnym. Ale też tradycja nie powinna stać się pretekstem do powielania co roku tych samych pomysłów.

Skąd brać inspiracje? Z „MAC inspiracji”

Pamiętajmy, że za każdym dziełem sztuki, napisaną książką czy stworzonym projektem szły marzenia, historia, a przede wszystkim – inspiracja. Z pewnością warto zatem korzystać z doświadczeń i podpowiedzi innych, również podczas przygotowań do uroczystości szkolnych. Doskonałym źródłem pomysłów dla nauczycieli jest projekt pod nazwą „MAC inspiracje”, prowadzony przez wydawnictwo MAC Edukacja, który oferuje bogate materiały wspierające nauczyciela w jego codziennej pracy. Dołączając do programu, pedagog otrzymuje między innymi gotowe scenariusze imprez okolicznościowych oraz materiały uzupełniające. Do projektu „MAC inspiracje” można dołączyć poprzez konsultanta oświatowego wydawnictwa MAC Edukacja.

Napisz komentarz