Moduł VIII - Matematyka w książce i bibliotece

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 31.05.2024, o godz. 23:59

o module


W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEN:

• p. 2 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – zachęcenie do wspólnego domowego czytania, zapisania się do biblioteki publicznej;
• p. 4 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego – literatura jako sposób na integrację i naukę języka;
• p. 5 Rozwój kształcenia zawodowego – zaprezentowanie zawodów związanych z pracą w bibliotece;
• p. 6 Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach – wizyta w bibliotece.


Wiodące kompetencje kluczowe:

• porozumiewanie się w języku ojczystym,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
• umiejętność uczenia się,
• kompetencje społeczne i obywatelskie,
• świadomość i ekspresja kulturalna.


Opis: nauczyciel/nauczycielka przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. W trakcie lekcji uczniowie i uczennice odkrywają związki matematyki z książkami i bibioteką. Mają okazję do zbierania i analizowania danych, przeliczania i porównywania. Nie zabraknie także elementów związanych z czasem i kalendarzem, które w pracy biblioteki są bardzo istotne. W ostatnim module uczniowie i uczennice po raz kolejny zobaczą, jak matematyka jest obecna w ich życiu każdego dnia. Zajęcia są doskonałą okazją do zachęcenia uczniów i uczennic do korzystania z zasobów bibliotek, dzięki wizycie w bibliotece.


Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: wizyta w szkolnej bibliotece i zebranie danych. Przesłanie 3 zdjęć. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu