Moduł V - Matematyka w budowaniu klocków

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 29.02.2024, o godz. 22:59

o module


Moduł V – Matematyka w budowaniu klocków W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:

• p. 2 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – budowanie z klocków jako sposób na mądrą zabawę i spędzanie czasu z najbliższymi;
• p. 6 Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin – wybór projektu zgodnie z możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

Wiodące kompetencje kluczowe:
• porozumiewanie się w języku ojczystym,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
• umiejętność uczenia się,
• kompetencje społeczne i obywatelskie,
• inicjatywność i przedsiębiorczość.

Opis: nauczyciel/nauczycielka przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. W trakcie lekcji uczniowie i uczennice budują z klocków zgodnie z planami i ustalonymi zasadami. Szukają matematyki zarówno podczas zabaw klockami, jak i w ich wyglądzie. Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że znajomość zagadnień matematycznych typu symetria, rytmy czy bryły jest pomocna w zabawie i realizowaniu ciekawych projektów związanych z budownictwem. Pokazuje bliskość i obecność tej nauki w życiu dzieci. Lekcja jest też wspaniałą okazją do budowania pozytywnej atmosfery w zespole klasowym.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zbudowanie konstrukcji z klocków, w której można zaobserwować symetrię i rytm. Przesłanie maksymalnie 3 zdjęć. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu