Moduł IV – Matematyka na basenie

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 31.01.2024, o godz. 23:50

o module


Moduł IV – Matematyka na basenie W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:

• p. 2 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – uczęszczanie na basen jako forma zajęć pozalekcyjnych i sposób na spędzanie czasu z najbliższymi;
• p. 5 Rozwój kształcenia zawodowego – poznanie zawodów: ratownik, pływak;
• p. 7 Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej – docenienie roli sportu w życiu, poznanie pływania jako dyscypliny sportowej.

Wiodące kompetencje kluczowe:

• porozumiewanie się w języku ojczystym,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
• umiejętność uczenia się,
• kompetencje społeczne i obywatelskie.

Opis:
nauczyciel/nauczycielka przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. W trakcie pracy uczniowie i uczennice poznają różne rodzaje basenów, zawody typu ratownik/ratowniczka czy pływak/pływaczka. Uczą się porównywania i poszerzają wiedzę związaną ze sportem uprawianym zawodowo. Wykonują zadania związane z praktycznymi elementami, takimi jak długości, miary czy czas. Lekcja jest okazją do zachęcenia uczniów i uczennic do rozwijania aktywności fizycznej i dbania o zdrowie. Może być także inspiracją do rozmów na temat marzeń i ich realizacji.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu:
sprawdzenie wymiarów najbliższego basenu. Zmierzenie czasu przepłynięcia basenu lub jego fragmentu. Porównanie czasów różnych osób. Czasy mogą być mierzone w trakcie zajęć szkolnych na basenie lub indywidualne podczas zajęć pozalekcyjnych i czasu spędzanego na basenie z rodziną, co jest okazją do włączenia się rodziców w proces nauki. Przesłanie maksymalnie 3 zdjęć. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu