Moduł II - Matematyka na dworcu kolejowym

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 30.11.2023, o godz. 23:59

o module


Moduł II – Matematyka na dworcu kolejowym
W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:
  • p. 2 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – planowanie aktywności rodzinnych i rówieśniczych;
  • p. 5 Rozwój kształcenia zawodowego – poznanie zawodów związanych z kolejnictwem;
  • p. 6 Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy z różnymi podmiotami – wycieczka na dworzec kolejowy;
  • p. 8 Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli – wyszukiwanie informacji w internecie związanych z wykonaniem zadania.

Wiodące kompetencje kluczowe:
  • porozumiewanie się w języku ojczystym,
  • kompetencje informatyczne,
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  • kompetencje społeczne i obywatelskie,
  • inicjatywność i przedsiębiorczość.
Opis: nauczyciel/nauczycielka przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. W trakcie lekcji uczniowie i uczennice sprawdzają, jak teoretyczne umiejętności nabywane w szkole - nauka kalendarza, liczb, znaków rzymskich, odczytywania czasu – można wykorzystać w realnym życiu. Zajęcia związane z rozumieniem obecności matematyki w życiu codziennym są doskonałą okazją do poruszenia tematu budżetu, kosztów i zniżek, a nawet zaplanowania wycieczki pociągiem. Zajęcia przyczyniają się także do rozwoju obywatelskiego poprzez uświadomienie wyboru transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnych podróży samochodem. Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: wyszukanie najbliższego dworca kolejowego. Zaplanowanie podróży pociągiem do wybranego miejsca – data, godzina, czas podróży, koszt dla jednej osoby, dla rodziny lub grupy. Dla chętnych wycieczka na dworzec kolejowy lub wycieczka pociągiem zgodnie z poczynionymi planami. Przesłanie maksymalnie 3 zdjęć. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu