Moduł III – Matematyka na kartce świątecznej

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 31.12.2023, o godz. 23:59

o module


W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:

• p. 2 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra – wykonanie kartki jako podarunku dla wybranej osoby;
• p. 4 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego – zapisanie życzeń, prezentowanie zwyczajów panujących w Polsce, okazja do poznania obyczajów obowiązujących w kraju pochodzenia uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

Wiodące kompetencje kluczowe:

• porozumiewanie się w języku ojczystym,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
• umiejętność uczenia się,
• kompetencje społeczne i obywatelskie,
• świadomość i ekspresja kulturalna.

Opis: nauczyciel/nauczycielka przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. Zajęcia są okazją do naturalnego połączenia edukacji społecznej z nauką matematyki. Wykonanie kartki świątecznej z elementami matematycznymi, wspomnianymi w materiale filmowym, jest jednocześnie lekcją matematyki i elementem pracy wychowawczej. Wykorzystanie matematyki w praktyce sprzyja rozwojowi wyobraźni i kreatywności. Uczniowie i uczennice mają także okazję do budowania pozytywnych skojarzeń z naukami ścisłymi.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: zaplanowanie i wykonanie kartki świątecznej. Przesłanie maksymalnie 3 zdjęć. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu