Moduł I – Matematyka w szkole

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 31.10.2023, o godz. 23:59

o module


W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN: • p. 4 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym – zapoznanie z budynkiem szkoły i budowaniem ciekawości związanej z poznawaniem szkoły; • p. 6 Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci – praca na poziomie dostosowanym do każdego ucznia, wzajemne wspieranie się w trakcie pracy w grupie, uczenie się od siebie.

Wiodące kompetencje kluczowe: • porozumiewanie się w języku ojczystym, • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, • umiejętność uczenia się, • kompetencje społeczne i obywatelskie.

Opis: nauczyciel/nauczycielka przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. W trakcie realizacji lekcji uczniowie i uczennice poprzez tworzenie klasowej/grupowej notatki uczą się współpracy, słuchania siebie nawzajem i szanowania zdania rówieśników. Lekcja jest okazją do tego, aby wzbudzić zaciekawienie uczniów i uczennic nie tylko matematyką, ale też budynkiem szkoły i szkołą jako społecznością. Dzięki temu spojrzą na te sprawy w nowy sposób. Zajęcia mają na celu pokazanie, że matematyka nas otacza i dzięki uważności możemy ją odnaleźć w otaczającym nas środowisku.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu: wyszukanie elementów matematyki w swojej szkole. Ujęcie ich w tabeli lub w formie notatki wizualnej. Przesłanie maksymalnie 3 zdjęć. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu