Na rok szkolny 2018/2019 mamy dla Państwa ofertę dostosowaną do nowej podstawy programowej. W publikacjach przygotowanych przez doświadczonych autorów i metodyków położyliśmy szczególny nacisk na rozwój czytelnictwa oraz naukę przez doświadczanie i stosowanie praktycznych eksperymentów. Kierowaliśmy się także rosnącą rolą edukacji informatycznej i w związku z tym przygotowaliśmy zabawy i zadania logiczne, które stanowią przygotowanie do programowania

Co zatem proponujemy?


Lista produktów

 • Sprawdziany

  Oto ja - materiały dodatkowe

  Oto ja

  Sprawdziany są doskonałym narzędziem pomagającym nauczycielowi w ocenie dziecka – zarówno po pierwszym semestrze nauki, jak i w ocenie końcoworocznej.

  zobacz więcej
 • Samouczek

  Oto ja - materiały dodatkowe

  Oto ja

  Publikacja zawiera materiały przeznaczone do rozwijania umiejętności uczenia się oraz propozycje zadań domowych.

  zobacz więcej
 • Liczę – zeszyt zadań matematycznych

  Oto ja - materiały dodatkowe

  Oto ja

  Publikacja dostarcza nauczycielowi wielu dodatkowych materiałów do pracy z uczniami.

  zobacz więcej
 • Mój lekturnik

  Moje ćwiczenia. Klasa 1

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Publikacje zawierają zestawy różnorodnych materiałów ćwiczeń pomocnych przy omawianiu lektur znajdujących się na liście zaproponowanej do Moich ćwiczeń. Na każdy miesiąc pracy zaproponowano jedną lekturę. Ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiedzę na temat wysłuchanych lektur...

  zobacz więcej
 • Sztuka - klasa 1

  Owocna Edukacja

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Publikacja składa się z dwóch części – plastycznej i muzycznej. Część plastyczna zawiera kilkanaście propozycji działań plastycznych, opatrzonych instrukcjami wykonania prac krok po kroku. Ćwiczenia rozwijają sprawność manualną, pobudzają wyobraźnię i kreatywność dziecka....

  zobacz więcej
 • Mała Ortografia, klasa 1

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Mała Ortografia to publikacja, która zawiera ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki. Ćwiczenia ułatwiają dzieciom utrwalanie pisowni różnych wyrazów, jednocześnie skupiając ich uwagę na pracy z wyrazami do zapamiętania, których pisownia nastręcza najwięcej trudności....

  zobacz więcej
 • Słownik ortograficzny, klasa 1-3

  25,00 zł

  Owocna Edukacja

  Publikacja zawiera podstawowe zasady polskiej pisowni. Prezentowane hasła są zgodne z obowiązującymi zasadami ortograficznymi oraz uwzględniają wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego. Czytelny druk i wyróżniki graficzne umożliwiają szybkie odnalezienie konkretnego wyrazu....

  zobacz więcej
 • Chcę pisać, klasa 1

  7,00 zł

  Owocna Edukacja

  Chcę pisać to publikacja, która zachęca dziecko do nauki pisania. Zawiera wiele ćwiczeń grafomotorycznych, takich jak: rysowanie po śladzie, rysowanie po liniach bez odrywania kredki od kartki, pogrubianie linii, kreślenie szlaczków. Ich celem jest usprawnienie pracy rąk dziecka....

  zobacz więcej
 • Chcę liczyć, klasa 1

  7,00 zł

  Owocna Edukacja

  Chcę liczyć to publikacja zawierająca ćwiczenia matematyczne, m.in.: odszukiwanie i kontynuowanie rytmów, określanie stosunków wielkościowych, ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną oraz ćwiczenia utrwalające nazwy dni tygodnia. Wspomaga naukę pisania cyfr, nazywania i...

  zobacz więcej
 • Matematyka. Zbiór zadań, klasa 1

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Matematyka. Zbiór zadań to zestaw dodatkowych ćwiczeń matematycznych obejmujących: zadania z treścią, ćwiczenia w liczeniu, gry i zadania logiczne, łamigłówki. Forma ćwiczeń usprawnia koncentrację dziecka, rozwija logiczne myślenie i pamięć. Ułatwia także utrwalanie poznanych dotąd wiadomości.

  zobacz więcej
 • Chcemy dobrze czytać i pisać

  Owocna Edukacja. Klasa 1

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 1 to zestaw ćwiczeń z zakresu edukacji polonistycznej, które umożliwiają pobudzanie różnych sfer rozwoju pozawczego dziecka. Proponowane ćwiczenia są przeznaczone zarówno dla dzieci, które mają pewne trudności w poznawaniu liter, czytaniu i pisaniu,...

  zobacz więcej
 • Zadania do rozwiązania, klasa 1

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Zadania do rozwiązania to publikacja zawierająca zestawy zadań z zakresu edukacji matematycznej. Tematyka zadań odnosi się do sytuacji bliskich dziecku, pomagających pozwolić mu poznawać świat, towarzyszących mu w jego życiu codziennym. Książka wprowadza dziecko w świat umiejętności...

  zobacz więcej
 • Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu ...

  15,00 zł

  Owocna Edukacja

  Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności to zbiór dodatkowych ćwiczeń humanistycznych i matematycznych, które pozwalają dziecku pogłębiać już zdobytą wiedzę. Wykonywanie trudniejszych zadań doskonali zdobyte przez dziecko umiejętności. Różny stopień trudności zadań...

  zobacz więcej
 • Doświadczenia małego odkrywcy, klasa 1

  10,00 zł

  Owocna Edukacja

  Doświadczenia małego odkrywcy to ćwiczenia i zadania przygotowane w celu praktycznego zapoznania dzieci z podstawowymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w świecie przyrody. Dziecko, poprzez planowanie i prowadzenie doświadczeń oraz obserwację, stara się zrozumieć otaczający je świat....

  zobacz więcej
 • Diagnoza ucznia klasy pierwszej

  Gra w kolory 2020/21

  Jest to program umożliwiający nauczycielowi prawidłową ocenę zarówno gotowości szkolnej dziecka rozpo czynającego naukę, jak i postępów czynionych przez nie w trakcie roku szkolnego.

  zobacz więcej