Moduł VI - Matematyka w prognozie pogody

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 31.03.2024, o godz. 23:55

o module


Moduł VI – Matematyka w prognozie pogody
W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:

• p. 5 Rozwój kształcenia zawodowego – prezentacja zawodu meteorologa oraz prezentera/prezenterki pogody;
• p. 6 Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci – praca w grupach, współdzielenie zadań i dostosowanie poziomu do możliwości i potrzeb uczniów;
• p. 8 Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli – wyszukiwanie informacji na temat pogody w internecie;
• p. 9 Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – wykonanie zadania dodatkowego i utrwalanie go poprzez skorzystanie ze sprzętu np. projekcja filmu.

Wiodące kompetencje kluczowe:

• porozumiewanie się w języku ojczystym,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
• umiejętność uczenia się,
• kompetencje społeczne i obywatelskie,
• inicjatywność i przedsiębiorczość.

Opis:

nauczyciel/nauczycielka przeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. W trakcie części teoretycznej uczniowie i uczennice poznają/przypominają sobie elementy pogody i wyszukują ich połączenie z matematyką. Sprawdzają, czy w prognozowaniu pogody matematyka się przydaje.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu:

prowadzenie tygodniowego kalendarza pogody. Porównanie obserwacji. Ustalenie różnic, zależności. W ramach zadania dodatkowego uczniowie i uczennice mogą przygotować prognozy pogody, wykorzystując zdobytą wiedzę. Przesłanie 3 zdjęć. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu