Moduł VII - Matematyka w tańcu

Etap przyjmowania zgłoszeń do tego projektu zakończył się: 30.04.2024, o godz. 23:59

o module


W czasie trwania projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN:

• p. 2 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – rozwój osobisty poprzez uczestniczenie w zajęciach z tańca (forma spędzania czasu z najbliższymi i pomysł na zajęcia pozalekcyjne);
• p. 5 Rozwój kształcenia zawodowego – poznanie zawodów związanych z tańcem;
• p. 6 Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci – prezentowanie sposobów na wartościowe i rozwijające spędzanie czasu;
• p. 7 Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej – taniec jako sposób na zdrowie.

Wiodące kompetencje kluczowe:

• porozumiewanie się w języku ojczystym,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
• umiejętność uczenia się,
• kompetencje społeczne i obywatelskie,
• inicjatywność i przedsiębiorczość,
• świadomość i ekspresja kulturalna.


Opis:
nauczyciel/nauczycielkaprzeprowadza zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. W trakcie uczniowie i uczennice przekonają się, jak duży związek ma matematyka z tańcem. Zaplanowanie układu tanecznego i zauważenie w nim elementów powiązanych z matematyką będzie okazją do integracji grupy i budowania pozytywnego obrazu nauki, która jest elementem codzienności.

Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania imiennego certyfikatu dla nauczyciela za wykonanie modułu:
zaplanowanie układu tanecznego pokazującego figury geometryczne i liczby.(kroków, powtórzeń). Przesłanie maksymalnie 3 zdjęć. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków dzieci.

formularz zgłoszeniowy


Aby móc wysłać zgłoszenie, najpierw zaloguj się w serwisie

Zgłoś się do tego modułu

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aby otrzymać dostęp do poniższych materiałów, wypełnij formularz zgłoszeniowy do projektu, jako zalogowany użytkownik serwisu.

Materiały niezbędne do wykonania modułu