Załóż nowe konto

01 Twoje dane
02 Profil zawodowy Wybór placówki
03 Profil zawodowy Szczegóły profilu
04 Oświadczenia Zgody

Twój profil

Miejsce pracy

Gdzie studiujesz?

Miejsce zamieszkania

Twoje dane

Twoje miejsce pracy

Twój profil nauczyciela

Zaznacz segment w którym uczysz

Edukacja przedszkolna

×
×
×
×
×
×
×

Cykl

Język angielski

×
×
×
×
×
×
×

Cykl

Edukacja wczesnoszkolna

×
×
×

Cykl

Język angielski

×
×
×

Cykl

Inne

×

Biologia

×
×
×
×

Chemia

×
×

Edukacja dla bezpieczeństwa

×

Fizyka

×
×

Geografia

×
×
×
×

Historia

×
×
×
×
×

Informatyka

×
×
×
×
×

Język angielski

×
×
×
×
×

Język niemiecki

×
×
×
×
×

Język polski

×
×
×
×
×

Język rosyjski

×
×
×
×
×

Matematyka

×
×
×
×
×

Muzyka

×
×
×
×

Plastyka

×
×
×
×

Przyroda

×

Technika

×
×
×

Wiedza o społeczeństwie

×

Wychowanie fizyczne

×
×
×
×
×

Wychowanie do życia w rodzinie

×
×
×
×
×

Szkoły Ponadpodstawowe

×
×
×
×

Newsletter


Oświadczenia


Państwa zgoda jest dla nas ważna.
Lubimy dzielić się wiedzą jednak nie za wszelką cenę.
Chcemy pozostać z Państwem w kontakcie ale musimy działać zgodnie z prawem.
Warto wiedzieć więcej. Dlatego wyrażając odpowiednie zgody otrzymacie Państwo gwarancję, że będziemy się kontaktować tylko w ważnych dla Was sprawach.

Zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990
 2. kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; sos_dane@mac.pl
 3. w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody* – Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  * należy zapoznać się z dokumentem i dokonać przemyślanych wyborów

  WYMAGANE DLA PEŁNEGO FUNKCJONOWANIA STRONY:

  Wyrażam zgodę na:

  OPCJONALNE:

  Wyrażam zgodę na:
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające, tj. – firmy powiązane kapitałowo z administratorem danych: MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od czasu ich pozyskania / aktualizacji lub do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego
 6. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych*
 7. W przypadku uznania iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne
 9. Państwa dane mogą być poddane profilowaniu – będą analizowane wybory zakupowe celem oferowania produktów i usług administratora spełniających Państwa dotychczasowe preferencje i zainteresowania
 10. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.